فهرست کتاب


رساترین دادخواهی و روشنگری (شرح خطبه فدکیه)جلد2

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی تدوین و نگارش:عباس گرایی

5 . باز نگه داشتن راه حق؛ خیر خواهی در حق همه امت

ما وظیفه خویش میدانیم با برادران اهل تسنن رفتاری دوستانه، صمیمانه و خیرخواهانه داشته باشیم؛ اما از این مسئله نیز غافل نیستیم که از جمله خیر خواهی ها برای همه برادران مسلمان این است که بکوشیم راه تشخیص حق همیشه باز باشد و اگر اختلاف نظری وجود دارد برای حل آن به مدارک مربوطه مراجعه کنیم. باید فضایی سالم برای بحث و تحقیق وجود داشته باشد تا هر طالب حقی توانایی تشخیص حقیقت را داشته باشد. فراز های خطبه شریف فدکیه بیانگر این حقیقت است که خاندان رسالت با روشی که بیشتر مردم پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله در پیش گرفتند مخالف بودند. اگر کسی میخواهد بداند حق با کدام گروه بود، باید اسناد و مدارک را با دقت و بدون پیش داوری بررسی کند. اگر ما نگذاریم این مدارک به دست همگان برسد تا امکان مطالعه آنها را داشته باشند، و درباره آنها بیندیشند، در حقیقت راه تشخیص حق را مسدود کرده ایم. روزی خواهد آمد که همین برادران اهل تسنن در پیشگاه خدای متعال علیه ما شکایت کنند و بگویند: اگر شما این حقایق را بیان کرده بودید ما وظیفه خویش را بهتر تشخیص میدادیم. بنابراین بر ماست که در عین حفظ دوستی، صمیمیت و خیر خواهی با همه طوایف مسلمانان و کوشش برای پیشگیری از تنش و دشمنی میان مسلمانان، راه تحقیق و بررسی آرای همه مسلمانان را باز بگذاریم.
﴿ صفحه 145 ﴾

بخش ششم: سخن فاطمه علیها السلام با گروه انصار

﴿ صفحه 147 ﴾

مقدمه

بانوی دو عالم علیها السلام در فرازهای پیش، عموم مردم را مخاطب ساختند و پس از مقدماتی به دو اشتباه بزرگی که مرتکب شدند اشاره کردند و فرمودند: اشتباه بزرگ اول این بود که هنوز جنازه پیامبر روی زمین بود که شما مخالفت با عهد او را آغاز کردید، و اشتباه دوم این بود که احکام واضح اسلام را نادیده گرفتید. اموالی را از من غصب کردید و بر خلاف نص قرآن گفتید: تو از پدرت ارث نمی بری و ادعا می کنید که پیغمبران وارثی ندارند! سپس با توبیخ مردم، در تقبیح این حرکت، با بی اعتنایی فرمودند: این شتر افسارشده را بگیرید و هر جا دلتان می خواهد ببرید. این تعبیر نیز دربردارنده سرزنشی سخت برای مخاطبان یود. ادامه خطبه شریف صدیقه کبری علیها السلام بخش ششم از سخنان ایشان را در بر می گیرد که سخنان مهم ایشان با گروه انصار است.

﴿ صفحه 149﴾