فهرست کتاب


رساترین دادخواهی و روشنگری (شرح خطبه فدکیه)جلد2

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی تدوین و نگارش:عباس گرایی

4 . هدف اصلی فاطمه علیها السلام

با نشستن پای درد و دل های فاطمه علیها السلام این نکته کاملا روشن میشود که تنها هدف دختر گرامی رسول اکرم صلی الله علیه و آله اثبات ناشایستگی کسانی است که عهد خویش را با پیامبر صلی الله علیه و آله فراموش کرده اند و بر مسند جانشینی او نشسته اند. فاطمه علیها السلام نشان میدهد که آنان توانایی قضاوتی ساده را بر پایه قرآن ندارند و حتی نمی دانند در هنگامه اختلاف باید از چه کسی بینه خواست و از چه کسی قسم! چگونه چنین کسانی میتوانند جانشین پیامبری الهی شوند؟! او می خواهد به مردم نشان دهد که اگر می خواهید خود جانشین برگزینید و رای رسول خدا صلی الله علیه و آله را نادیده بگیرید، دست کم باید کسی را انتخاب کنید که شایستگی بیشتری داشته باشد. عمده این دل سوزی ها و محاجه ها برای این بود که حتی اگر امروز پس از 1400 سال
﴿ صفحه 144 ﴾
کسانی خواستند حقیقت جویانه دریابند که انتخاب سقیفه درست بود یا نادرست، راهی برای تشخیص داشته باشند؛ وگرنه برای زهرای مرضیه و امیر مومنان و فرزندان طاهر آنان علیهم السلام تلی از خاکستر با کوهی از طلا برابر است و برای متاع ناچیز دنیای دون ارزشی قایل نیستند.

5 . باز نگه داشتن راه حق؛ خیر خواهی در حق همه امت

ما وظیفه خویش میدانیم با برادران اهل تسنن رفتاری دوستانه، صمیمانه و خیرخواهانه داشته باشیم؛ اما از این مسئله نیز غافل نیستیم که از جمله خیر خواهی ها برای همه برادران مسلمان این است که بکوشیم راه تشخیص حق همیشه باز باشد و اگر اختلاف نظری وجود دارد برای حل آن به مدارک مربوطه مراجعه کنیم. باید فضایی سالم برای بحث و تحقیق وجود داشته باشد تا هر طالب حقی توانایی تشخیص حقیقت را داشته باشد. فراز های خطبه شریف فدکیه بیانگر این حقیقت است که خاندان رسالت با روشی که بیشتر مردم پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله در پیش گرفتند مخالف بودند. اگر کسی میخواهد بداند حق با کدام گروه بود، باید اسناد و مدارک را با دقت و بدون پیش داوری بررسی کند. اگر ما نگذاریم این مدارک به دست همگان برسد تا امکان مطالعه آنها را داشته باشند، و درباره آنها بیندیشند، در حقیقت راه تشخیص حق را مسدود کرده ایم. روزی خواهد آمد که همین برادران اهل تسنن در پیشگاه خدای متعال علیه ما شکایت کنند و بگویند: اگر شما این حقایق را بیان کرده بودید ما وظیفه خویش را بهتر تشخیص میدادیم. بنابراین بر ماست که در عین حفظ دوستی، صمیمیت و خیر خواهی با همه طوایف مسلمانان و کوشش برای پیشگیری از تنش و دشمنی میان مسلمانان، راه تحقیق و بررسی آرای همه مسلمانان را باز بگذاریم.
﴿ صفحه 145 ﴾

بخش ششم: سخن فاطمه علیها السلام با گروه انصار

﴿ صفحه 147 ﴾