فهرست کتاب


رساترین دادخواهی و روشنگری (شرح خطبه فدکیه)جلد2

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی تدوین و نگارش:عباس گرایی

مقدمه

بانوی دو عالم علیها السلام در بخش گذشته به نحوه شکل گیری انحراف در امر خلافت و جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و چگونگی تثبیت آن اشاره فرمودند. اما در بخش پنجم خطبه شریف خویش سراغ مسئله فدک میروند و دست اندرکاران دستگاه حکومت را به سبب تصرف بیجای آن به محاکمه میکشند. حضرت صدیقه طاهره علیها السلام پیش از ایراد این خطبه، بارها در امر فدک با متصدیان دستگاه خلافت احتجاج فرموده بودند و در این فراز از خطبه به همه سخنان بی اساسی پاسخ میدهند که آنها پیش از این مطرح کرده بودند. از این رو برای روشن شدن بخش بعدی این خطبه شریف لازم است به احتجاج های حضرت درباره مسئله فدک، که پیش از این مطرح فرموده بودند، اشاره کنیم.
﴿ صفحه 123 ﴾

فصل نخست: احتجاج های فاطمه علیها السلام پیش از ایراد خطبه فدکیه

1.مقدمه

حقیقت این است که هر یک از احتجاجات فاطمه علیها السلام شهادت میدهد که خشم فاطمه علیها السلام به سبب سرپیچی از قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله است، نه به سبب محرومیت از متاع ناچیز دنیا. اگر کسی گمان کند که حضرت زهرا علیها السلام به سبب محرومیت از درآمد فدک این گونه بی قرار شده بودند، در حق بانویی جفا کرده است که به فرموده قرآن از هر گونه پلیدی، پاک و دور است. همه اموال دنیا در دیده سرور زنان عالم علیها السلام با یک تل خاکستر تفاوتی ندارد. زهرا علیها السلام کجا و مال دنیا کجا! برادر رسول خدا و امیر مومنان علی علیه السلام نیز همچون فاطمه علیها السلام جز محفوظ ماندن دین خدا نگرانی دیگری نداشت. مولا علی علیه السلام آن جوانمردی است که دنیا را خطاب قرار میداد و می فرمود:
یا دنیا یا دنیا الیک عنی ابی تعرضت ام الی تشوقت لا حان حینک هیهات غری غیری لا حاجه لی فیک قد طلقتک ثلاثا لا رجعه فیها؛ (87)
ای دنیا! ای دنیا! از من دور شو! آیا برای من خودنمایی میکنی؟ یا
﴿ صفحه 124 ﴾
شیفته من شده ای تا روزی در دل من جای گیری؟ هرگز چنین مبادا! غیر مرا بفریب، که مرا در تو هیچ نیازی نیست. تو را سه طلاقه کرده ام، تا بازگشتی نباشد.
آنچه اهل بیت پیامبر علیهم السلام را رنج میداد، زیر پا گذاشتن احکام اسلام و دستور های صریح قرآن بود. جبهه مقابل اهل بیت علیهم السلام چنان به این آموزه ها بی توجهی نشان میدادند که همچون بیعت روز غدیر در حال فراموشی بودند؛ به گونه ای که گویا اصلا چنین آموزه هایی وجود نداشته است. مگر رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگام نزول آیه وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ؛(88) «و حق نزدیکان را بپردازد» فدک را به زهرای مرضیه نبخشید؟!(89) پس چگونه است که اکنون بر خلاف دستور پیامبر و بر خلاف نص قرآن رفتار میشود؟! چه شده است که اصول دادرسی قوانین اسلام این گونه مهمل گذاشته شده و زمینه از بین رفتن تدریجی آنها فراهم می شود؟ اگر در نقطه آغاز این حرکت انحرافی با آن مبارزه نشود، به طور مسلم این حرکت به سوی کفر میرود و به جایی خواهد رسید که از اسلام چیزی باقی نخواهد گذاشت. این انحراف بود که خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله را این گونه نگران کرده بود. آنان چون میدیدند پایان این راه به کجا خواهد کشید، نتایج آن را پیوسته هشدار میدادند و البته حوادثی که در آینده رخ داد، همه آن پیش بینی ها را تایید کرد. اگر فرزند رسول خدا علیهما السلام چند سال بعد در سرزمین کربلا به خاک و خون کشیده شد و حرم او به اسارت رفت، ثمره نهالی بود که در سقیفه کاشته شد. اگر هزاران جنایت دیگر به دست حکام اموی و عباسی
﴿ صفحه 125 ﴾
شکل گرفت، نتیجه همان انحرافی بود که پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله بنیان نهاده شد. محبوبه قلب رسول خدا علیهما السلام پیش بینی میکرد که با آغاز چنین روشی، چه خطری اساس اسلام را تهدید خواهد کرد. اگر قرار باشد کسی که چند نفر از مردم گرد او جمع شده اند و با او بیعت کرده اند خلیفه پیامبر الهی شود و آن گونه که خود صلاح میداند رفتار کند، احکام شرع را جا به جا سازد، اصول دادرسی را رعایت نکند، حرمت خاندان پاک آن رسول الهی را نگه ندارد، بیعت با آن رسول الهی را هشتاد روز پس از آن بی ارزش بداند و...، سرانجام امت آن رسول الهی به کجا خواهد کشید؟
خاندان رسول گرامی اسلام علیهم السلام نگران این نبودند که اموالشان به بیت المال رود و بین فقرا تقسیم شود. آنان در طول حیات خویش ثابت کرده بودند که هیچکس همچون آنان نگران فقرا نیست و هیچ کس همچون آنان به زخارف دنیای دون بی اعتنا نبوده، نیست و نخواهد بود. امیر مومنان علی علیه السلام در نامه ای عثمان بن حنیف به همین نکته اشاره کرده اند:
آگاه باش! امام شما از دنیای خود به دو جامه فرسوده و دو قرص نان رضایت داده است. بدانید که شما توانایی چنین کاری را ندارید؛ اما با پرهیزگاری و تلاش فراوان و پاک دامنی و راستی مرا یاری دهید. پس سوگند به خدا! من از دنیای شما طلا و نقره ای نیندوخته، و از غنیمت های آن چیزی ذخیره نکرده ام. بر دو جامه کهنه ام جامه ای نیفزودم، و از زمین دنیا حتی یک وجب در اختیار نگرفتم و دنیای شما در چشم من از دانه تلخ درخت بلوط ناچیزتر است! آری از آنچه آسمان بر آن سایه افکنده، فدک در دست ما بود که مردمی بر آن بخل ورزیدند، و مردمی دیگر سخاوتمندانه از آن چشم پوشیدند، و بهترین
﴿ صفحه 126 ﴾
داور خداست. مرا با فدک و غیر فدک چه کار؟ در حالی که جایگاه فردای آدمی گور است، که در تاریکی آن، آثار انسان نابود و اخبارش پنهان میگردد؛ گودالی که هرچه بر وسعت آن بیفزایند، و دست های گور کن فراخش نماید، سنگ و کلوخ آن را پر کرده، و خاک انباشته رخنه هایش را مسدود کند. من نفس خود را با پرهیزگاری میپرورانم، تا در روز قیامت که هراسناک ترین روزهاست در امان، و در لغزش گاه های آن ثابت قدم باشد. من اگر میخواستم، میتوانستم از عسل تصفیه شده و از مغز گندم و بافته های ابریشم، برای خود غذا و لباس فراهم آورم؛ اما هیهات که هوای نفس بر من چیره گردد، و حرص و طمع مرا وا دارد که طعام های لذیذ بر گزینم؛ در حالی که در حجاز یا یمامه کسی باشد که به قرص نانی نرسد، یا هرگز شکمی سیر نخورد، آیا من سیر بخوابم و پیرامونم شکم هایی که از گرسنگی به پشت چسبیده، و جگر های سوخته وجود داشته باشد؟!(90)
رسالتی که اهل بیت پیامبر علیهم السلام بر دوش خویش احساس میکردند مبارزه با جریان انحرافی شکل گرفته در حکومت اسلامی بود تا حجت بر مردم تمام شود و دریابند که این مدعیان، شایستگی تکیه زدن بر جای حاکم اسلامی را ندارند و این جایگاه الهی باید به دست معصوم سپرده شود که از همه احکام الهی آگاه، و از جهل، نسیان و خطا به دور است. کسی که به آیین دادرسی اسلامی عمل نمی کند از دو حال خارج نیست: یا به عمد آن آیین را زیر پا میگذارد، یا به سبب جهل به مسئله این گونه رفتار میکند، و هر کدام که باشد از ناشایستگی او برای جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله نشان دارد.
﴿ صفحه 127 ﴾