فهرست کتاب


رساترین دادخواهی و روشنگری (شرح خطبه فدکیه)جلد2

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی تدوین و نگارش:عباس گرایی

بخش پنجم: احتجاج های فاطمه علیها السلام

﴿ صفحه 121 ﴾

مقدمه

بانوی دو عالم علیها السلام در بخش گذشته به نحوه شکل گیری انحراف در امر خلافت و جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و چگونگی تثبیت آن اشاره فرمودند. اما در بخش پنجم خطبه شریف خویش سراغ مسئله فدک میروند و دست اندرکاران دستگاه حکومت را به سبب تصرف بیجای آن به محاکمه میکشند. حضرت صدیقه طاهره علیها السلام پیش از ایراد این خطبه، بارها در امر فدک با متصدیان دستگاه خلافت احتجاج فرموده بودند و در این فراز از خطبه به همه سخنان بی اساسی پاسخ میدهند که آنها پیش از این مطرح کرده بودند. از این رو برای روشن شدن بخش بعدی این خطبه شریف لازم است به احتجاج های حضرت درباره مسئله فدک، که پیش از این مطرح فرموده بودند، اشاره کنیم.
﴿ صفحه 123 ﴾

فصل نخست: احتجاج های فاطمه علیها السلام پیش از ایراد خطبه فدکیه