فهرست کتاب


رساترین دادخواهی و روشنگری (شرح خطبه فدکیه)جلد2

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی تدوین و نگارش:عباس گرایی

مقدمه مولف بر جلد دوم

در جلد گذشته بخشی از خطبه عمیق، زیبا و بی نظیر فدکیه را، که یادگاری از پاره وجود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سندی محکم بر مظلومیت خاندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله است، مرور کردیم و با شرحی مختصر، فرازهای آن را از نظر گذراندیم. اکنون که با فضای کلمات نورانی بانوی دو عالم علیها السلام آشنا شده ایم، آمادگی یافته ایم تا بخشی دیگر از این خطبه، که هدف اصلی صدیقه طاهره علیها السلام را شکل می دهد، بخوانیم. فراموش نکنیم یادآوری سخنان صدیقه طاهره علیها السلام و رسول خدا صلی الله علیه و آله و دیگر اهل بیت ایشان علیهم السلام بسیار ارزشمند و از هر جهت مطلوب است. نخستین جهت ارزشمندی این سخنان گران بها، نور بودن کلام مبارک چهارده نور مقدس است. در زیارت جامعه می خوانیم: کلامکم نور؛(3)(سخن شما نور است).
نگاه دیگری که ارزشمندی این کلمات را روشن می سازد، نگاه از منظر قانون محبت به این سخنان است. محبت اقتضا دارد که محب در پی شناخت سخنان محبوب خویش باشد و برای فهم بهتر و بهره گیری از مضامین آنها بکوشد. از
﴿ صفحه 22 ﴾
نگاه سومی نیز می توان گفت: مضامین این سخنان، راهنمای زندگی انسان ها و نشانه هایی برای دست یافتن به سعادت ابدی و ارزشمندترین داروی دردهای اجتماعی ماست؛ بنابراین باید به بهره برداری از این سخنان اهتمام وافر داشت.
اما انسان هر قدر خطبه فدکیه زهرای مرضیه علیها السلام را با دقت بیشتری مطالعه کند و به فهم بهتر توفیق یابد، آثار عظمت بلکه آثار اعجاز را در کلمات آن حضرت بیشتر درک میکند. این خطبه شریف، هم از نظر زیبایی و فصاحت و بلاغت در اوج است، به گونه ای که پس از قرآن کریم نمونه ای بی نظیر از فصاحت و بلاغت است، و هم از نظر مضامین، بسیار محکم، متقن و آموزنده است، به گونه ای که پس از 1400 سال هر جمله آن برای ما بسیار مغتنم است، و هم از نظر کیفیت بیان و چینش مطالب، نکته های روان شناختی و تربیتی در آن به کار رفته است تا هرچه بیشتر در مخاطب خود تاثیر مطلوب داشته باشد. بیان تفصیلی این نکات به درازا خواهد کشید و با هدف و روشی که در این کتاب پیش گرفته ایم سازگار نخواهد بود؛ بنابراین با یاری جستن از درگاه الهی به اجمال برخی از این نکات را شرح می دهیم.
حضرت زهرا علیها السلام پس از حمد و سپاس الهی و یادی از نعمت هدایت، که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مردم ارزانی داشت، و اشاره به مهم ترین عناوین آموزه های پیامبر، به دادخواهی و روشنگری خویش خطاب به مردم ادامه می دهند تا فریادی رسا و هدایتگر را در صفحه تاریخ از خویش به یادگار گذارند.
محمدتقی مصباح یزدی
16 محرم 1432
مصادف با 01/10/1389

﴿ صفحه 23 ﴾

بخش چهارم:آسیب شناسی جامعه اسلامی پس از درگذشت پیامبر صلی الله علیه و آله

﴿ صفحه 25 ﴾

مقدمه

سرور زنان عالم علیها السلام در بخش چهارم خطبه خویش با اشاره به درگذشت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله، به رخداد های پس از این رحلت جان سوز اشاره می کنند و در پی آن با بیاناتی حکیمانه و ادیبانه به آسیب شناسی جامعه اسلامی در آن مقطع حساس تاریخ می پردازند؛ اما پیش از این سخنان که میتوان آنها را اصلی ترین هدف حضرت فاطمه علیها السلام از خطبه فدکیه شمرد، به معرفی خویش و خدمات پدر بزرگوار و مهربان و توصیف همسر معصوم و مظلومشان می پردازند تا مقدمه ای برای ورود به هدف اصلی شان باشد.
﴿ صفحه 27 ﴾