فهرست کتاب


منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد اول )

حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه) تحقیق: صادق حسن زاده‏

فصل چهارم :در ذكر اخبارى كه در شهادت آن حضرت رسیده

شیخ جعفر بن قولویه روایت كرده است از سلمان كه گفت: نماند در آسمانها ملكى كه به خدمت حضرت رسول (صلى الله علیه و آله) نیامد و تعزیت نگفت آن حضرت را در مصیبت فرزندش حسین (علیه السلام) ، و همه خبر دادند آن حضرت را به ثوابى كه حقّ تعالى به شهادت او كرامت فرموده است و هر یك آوردند براى آن حضرت آن تربت را كه آن مظلوم را در آن تربت به جور و ستم شهید خواهند كرد و هر یك كه مى آمدند حضرت مى فرمود كه خداوندا مخذول گردان هر كه او را یارى نكند و بكش هركه او را بكشد، و ذبح كن هر كه او را ذبح كند و ایشان را به مطلب خود نرسان.
راوى گفت: دعاى آن حضرت در حقّ ایشان مستجاب شد و یزید بعد از كشتن آن جناب تمتّعى از دنیا نبرد حقّ تعالى به ناگاه او را گرفت. شب مست خوابید صبح او رامرده یافتند مانند قیر سیاه شده بود.
وهیچ كس نماند از آنها كه متابعت او كردند در قتل آن حضرت یا درمیان آن لشكر داخل بودند مگرآنكه مبتلا شدند به دیوانگى یا خوره یا پیسى واین مرضها درمیان اولاد ایشان نیزبه میراث بماند(1008)
و نیز از حضرت امام محمّد باقر(علیه السلام) روایت كرده است كه چون حضرت امام حسین (علیه السلام) در كودكى به نزد حضرت رسول (صلى الله علیه و آله) مى آمد،آن حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) رامى فرمود كه یا على ، اورابراى من نگاه دار پس اورا مى گرفت و زیر گلوى او را مى بوسید و مى گریست !روزى آن امام مظلوم گفت :اى پدر!چراگریه مى كنى ؟حضرت فرمود:اى فرزند گرامى !چون نگریم كه موضع شمشیر دشمنان را مى بوسم حضرت امام حسین (علیه السلام) گفت كه اى پدر! من كشته خواهم شد؟فرمود: بلى، واللّه تو و برادرتو وپدر تو همه كشته خواهید شد،امام حسین (علیه السلام) گفت: پس قبرهاى مااز یكدیگر دور خواهد بود؟حضرت فرمود:بلى اى فرزند، امام حسین(علیه السلام) گفت :پس كه زیارت ماخواهد كرد از امّت تو؟ پس حضرت فرمود كه زیارت نمى كنند مرا وپدر ترا وبرادر ترا مگر صدّیقان از امّت من.(1009)
ونیز ازحضرت صادق (علیه السلام) روایت كرده است كه فرمود: روزى حضرت امام حسین در دامن حضرت رسول (علیه السلام) نشسته بود حضرت با اوبازى مى كرد واورا مى خندانید پس عایشه گفت :یارسول اللّه !چه بسیار خوش دارى این طفل را!حضرت فرمود كه واى برتو!چگونه دوست ندارم آن را وخوش نیاید مراازاو وحال آنكه این فرزند میوه دل من است ونوردیده من است وبه درستى كه امّت من اورا خواهند كشت پس هركه بعدازشهادت او،او رازیارت كند حقّ تعالى براى اویك حجّ ازحجّ هاى من بنویسد، عایشه تعجّب كرداز روى تعجّب گفت كه یك حجّ ازحجّ هاى تو؟حضرت فرمود:بلكه دو حجّ از حجّ هاى من باز او تعجّب كرد،حضرت فرمود: بلكه چهار حجّ وپیوسته او تعجّب مى كرد وحضرت زیاده مى كرد و تاآنكه فرمود: نود حجّ از حجّ هاى من كه با هر حجّى عمره بوده باشد.(1010)
و شیخ مفید و طبرسى و ابن قولویه و ابن بابویه «رضوان اللَّه علیهم» به سندهاى معتبره از اصبغ بن نباته و غیره روایت كرده اند كه روزى حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) بر منبر كوفه خطبه مى خواند و مى فرمود كه از من بپرسید آنچه خواهید پیش از آنكه مرا نیابید، پس به خدا سوگند كه هر چه سؤال كنید از خبرهاى گذشته و آینده البتّه به آن شما را خبر مى دهم؛ پس سعد بن (1011)ابى وقاص (1012)برخاست و گفت: یا امیرالمؤمنین! خبر ده مرا كه در سر و ریش من چند مو هست؟ حضرت فرمود كه خلیل من رسول خدا (صلى الله علیه و آله) خبر داد كه تو این سؤال از من خواهى كرد و خبر داد او مرا كه چند مو در سر و ریش تو هست و خبر داد كه در بن هر موئى از تو شیطانى هست كه ترا گمراه مى كند و در خانه تو فرزندى هست كه فرزند من حسین را شهید خواهد كرد، و اگر خبر دهم عدد موهاى ترا تصدیق من نخواهى كرد ولیكن به آن خبرى كه گفتم حقیقت گفتار من ظاهر خواهد شد و در آن وقت عمر بن سعد كودكى بود و تازه به رفتار آمده بود لعنة اللّه علیه (در روایت «ارشاد» و«احتجاج»اسم سعد برده نشده بلكه دارد مردى برخاست و این سؤال را نمود و حضرت همان جواب را فرمود و در آخر فرمود اگر نه آن بود كه آنچه پرسیدى برهانش مشكل است به تو خبر مى دادم عدد موهاى ترا لكن نشانه آن همان بچه تو است الخ.(1013)
حمیرى در «قُرب الإسناد» از حضرت صادق (علیه السلام)روایت كرده است كه حضرت امیرالمومینن (علیه السلام) با دو كس از اصحاب خود به زمین كربلا رسید چون داخل آن صحرا شد آب از دیده هاى مباركش ریخت فرمود كه این محل خوابیدن شتران ایشان است و این محل فرود آوردن بارهاى ایشان است و در اینجا ریخته مى شود خونهاى ایشان، خوشا به حال تو اى تربت كه خونهاى دوستان خدا بر تو ریخته مى شود.(1014)
شیخ مفید روایت كرده است: عمر بن سعد به حضرت امام حسین (علیه السلام) گفت كه نزد ما گروهى از بى خردان هستند كه گمان مى كنند من تو را خواهم كشت، حضرت فرمود كه آنها بى خردان نیستند ولیكن عُلما و دانایانند، امّا به این شادم كه بعد از من گندم عراق نخواهى خود مگر اندك زمانى.(1015)
و شیخ صدوق از حضرت صادق (علیه السلام) روایت كرده است كه امام حسین (علیه السلام) روزى بر امام حسن (علیه السلام) وارد شد چون چشم وى بر برادر افتاد گریست و فرمود: اى اباعبداللّه! چه به گریه در آورد؟
گفت گریه من به جهت بلائى است كه به تو مى رسد، امام حسن (علیه السلام) فرمود: آنچه به من مى رسد سمّى است كه به من مى دهند ولكن لا یَوْمَ كَیَْومِك؛ روزى چون روز تو نیست! سى هزار نفر به سوى تو آیند همه مدّعى آن باشند كه از امّت جدّ تواَند و منتحل دین اسلامند و اجتماع بر قتل و ریختن خون وانتهاك حرمت و سبى نساء و ذَرارى و غارت مال و متاع تو مى كنند و در این هنگام لعنت بر بنى امیّه فرود مى آید و آسمان خون مى بارد و هر چیز بر تو مى گرید حتّى وحوش در بیابانها و ماهیها در دریاها.(1016)
مؤلّف گوید: كه الحق اگر متأمّل بصیرى ملاحظه كند مصیبتى اعظم از این مصیبت نخواهد دید كه از اوّل دنیا تا كنون بعد از مراجعه به تواریخ و سِیَر واقعه اى به این بزرگى ندیدیم كه پیغبرزاده خودشان را با اصحاب و اهل بیت او یك روز بكشند و رحل و متاع او را غارت كنند و خِیام او را بسوزانند و سر او را و اصحاب و اولاد او را با عیال و اطفال شهر به شهر ببرند و یكسره پشت پاى به ملّت و دینى كه اظهار انتساب به او مى كنند بزنند و سلطنت و قوّت ایشان استناد به همان دین باشد نه دین دیگر و ملّت دیگر.
ما سَمِعْنا بِهذا فی آباءنا اْلاَوَّلینَ فَاِنّالِلّهِ وَ انّا اِلَیْهِ راجعُونَ مِنْ مُصیبَةٍ ما اَعْظَمَها وَاَوْجَعَها وَاَنْكاها لِقُلُوبِ اْلمُحِبّینَ وَللّهِ دَرَّمَهْیار حَیْثُ قالَ:
یُعَظِّموُنَ لَهُ اَعْوادَ مَنْبَرِهِ ----- وَ تَحْتَ اَرْجُلِهِمْ اَوْلادَهُ وَضَعُوا
بِاَىِّ حُكْمٍ بَنوُهُ یَتْبَعوُنَكُمُ ----- وَ فَخْرُكُمْ اَنَّكُمْ صَحْبٌ لَهُ تَبَعٌ (1017)

مقصد دوم :حرکت امام علیه السلام از مدینه تا ورود به کربلا

در بیان امورى كه متعلّق است به حضرت امام حسین(علیه السلام) از هنگام حركت از مدینه طیبه تا ورود به كربلا و شهادت مسلم بن عقیل و شهادت دو كودك او و در آن هفت فصل است:

فصل اوّل :دربیان توجّه ابى عبداللَّه(علیه السلام) به جانب مكّه معظّمه

بیان امُورى كه متعلّق به حضرت سیّدالشّهداء (علیه السلام) است از زمان حركت آن حضرت از مدینه تا ورود به كربلا و شهادت مسلم بن عقیل و شهادت دو كودك او: چون در كتب فَریقَیْن این واقعه هائله به طور مختلف ایراد شده دراین رساله اكتفاءمى شود به مختصرى ازآنچه اعاظم عُلما در كتب معتبره ذكرنموده اند وما تاممكن باشد ازروایت شیخ مفید وسیّدبن طاوس وابن نما و طبرى تجاوز نمى كنیم وروایت ایشان رابه روایت سایرین اختیار مى كنیم ، وغالباًدر صدر مطلب اشاره به محلّ اختلاف وناقِل آن مى رود. الحال مى گوئیم :
بدان كه چون حضرت امام حَسَن (علیه السلام) به ریاض قدس ارتحال نمود شیعیان در عراق به حركت در آمده عریضه به حضرت امام حسین (علیه السلام) نوشتند كه ما معاویه را از خلافت خلع كرده با شما بیعت مى كنیم حضرت در آن وقت صلاح در آن امر ندانسته امتناع از آن فرموده وایشان را به صبر امر فرمود تا انقضاء مدّت خلافت معاویه پس چون معاویه علیه اللّعنه در شب نیمه ماه رجب سال شصتم هجرى از دنیا رخت بر بست فرزندش یزید علیه اللّعنه به جاى او نشست و به اِعداد امر خلافت خود پرداخت نامه اى نوشت به ولید بن عتبة بن ابى سفیان كه از جانب معاویه حاكم مدینه بود به این مضمون كه: اى ولید! باید بیعت بگیرى از براى من از ابو عبداللَّه الحسین و عبداللَّه بن عمر (1018) و عبداللَّه بن زبیر و عبد الرحمن بن ابى بكر، و باید كار بر ایشان تنگ گیرى و عذر از ایشان قبول ننمائى و هر كدام از بیعت امتناع نماید سر از تن او برگیرى و به زودى براى من روانه دارى.
چون این نامه به ولید رسید مروان را طلبید و با او در این امر مشورت كرد. مروان گفت:كه تا ایشان از مردن معاویه خبر دار نشده اند به زودى ایشان را بطلب و بیعت از براى یزید از ایشان بگیر و هر كدام كه قبول بیعت نكند او را به قتل رسان. پس درآن شب ولیدایشان را طلب نمود و ایشان در آن وقت در روضه منوّره حضرت رسول (صلى الله علیه و آله) مجتمع بودند، چون پیغام ولید به ایشان رسید امام حسین(علیه السلام) فرمود كه چون به سراى خود باز شدم من دعوت ولید را اجابت خواهم كرد.
پیك ولید كه عمر بن عثمان بود برگشت عبد اللَّه زبیر گفت كه یا ابا عبد اللَّه! دعوت ولید در این وقت بى هنگام مى نماید و مرا پریشان خاطر ساخت در خاطر شما چه مى گذرد؟ حضرت فرمود: گمان مى كنم كه معاویه طاغیه مرده است و ولید ما را از براى بیعت یزید دعوت نموده. چون آن جماعت بر مكنون خاطر ولید مطّلع گردیدند عبداللَّه عمر و عبدالرّحمن بن ابى بكر گفتند كه ما به خانه هاى خود مى رویم و در به روى خود مى بندیم.
و ابن زبیر گفت كه من هرگز با یزید بیعت نخواهم كرد. حضرت امام حسین (علیه السلام) فرمود كه مرا چاره اى نیست جز رفتن به نزد ولید پس حضرت به سراى خویش تشریف برد و سى نفر از اهل بیت و موالى خود را طلبید و امر فرمود كه سلاح بر خود بستند وآنها را با خود برد و فرمود كه شما بر در خانه بنشینید و اگر صداى من بلند شود به خانه در آئید. پس حضرت داخل خانه شد چون وارد مجلس گردید دید كه مروان نیز در نزد ولید است پس حضرت نشست. ولید خبر مرگ معاویه را به حضرت داد آن جناب كلمه استرجاع گفت پس ولید نامه یزید را كه در باب گرفتن بیعت نوشته بود براى آن حضرت خواند، آن جناب فرمود: من گمان نمى كنم كه تو راضى شوى به آنكه من پنهان با یزید بیعت كنم بلكه خواهى خواست از من كه آشكارا در حضور مردم بیعت كنم كه مردم بدانند، ولید گفت: بلى چنین است.
حضرت فرمود: پس امشب تأخیر كن تا صبح تا ببینى رأى خود را در این امر. ولید گفت: برو خداوند با تو همراه تا آنكه در مجمع مردم ترا ملاقات نمائیم.
مروان به ولید گفت كه دست از او بر مدار اگر الحال از او بیعت نگیرى دیگر دست بر او نمى یابى مگر آنكه خون بسیار از جانِبَین ریخته شود اكنون دست بر او یافته اى او را رها مكن تا بیعت كند و اگرنه او را گردن بزن. حضرت از سخن آن پلید در غضب شد و فرمود كه یابن الزّرقاء! تو مرا خواهى كشت یا او، به خدا سوگند كه دروغ گفتى و تو و او هیچ یك قادر بر قتل من نیستید. پس رو كرد به ولید و فرمود: اى امیر! مائیم اهل بیت نبوّت و معدن رسالت و ملائكه در خانه ما آمد و شد مى كنند و خداوند ما را در آفرینش مقدّم داشت و ختام خاتمیّت بر ما گذاشت و یزید مردى است فاسق و شرابخوار و كشنده مردم به ناحقّ و علانیه به انواع فسوق و معاصى اقدام مى نماید و مثل من كسى با مثل او هرگز بیعت نمى كند و دیگر تا ترا ببینم گوئیم و شنویم. این را فرمود و بیرون آمد و با یاران خود به خانه مراجعت نمود و این واقعه درشب شنبه سه روز به آخر ماه رجب مانده بود، چون حضرت بیرون رفت مروان با ولید گفت كه سخن مرا نشنیدى به خدا سوگند دیگر دست بر او نخواهى یافت.
ولید گفت: واى بر تو! رأیى كه براى من پسندیده بودى موجب هلاكت دین و دنیاى من بود، به خدا سوگند كه راضى نیستم جمیع دنیا از من باشد و من در خون حسین (علیه السلام) داخل شوم، سُبحان اللَّه تو راضى مى شوى كه من حسین رابكشم براى آنكه گوید با یزید بیعت نكنم؛ به خدا قسم هر كه در خون او شریك شود او را در قیامت هیچ حسنه نباشد و نخواهد بود، مروان در ظاهر گفت كه اگر از براى این ملاحظه بود خوب كردى ولكن در دل رأى ولید را نپسندید . ولید در همان شب در بیعت ابن زبیر مبالغه نمود و او امتناع مى كرد تا آنكه درهمان شب از مدینه فرار نموده متوجّه مكّه شد چون ولید بر فرار او مطّلع شد مردى از بنى امیّه را با هشتاد سوار از پى او فرستاد چون از راه غیر متعارف رفته بود چندان كه او را طلب كردند نیافتند و برگشتند.
چون صبح شد حضرت امام حسین (علیه السلام) از خانه بیرون آمده و در بعضى از كوچه هاى مدینه مروان آن حضرت را ملا قات كرد و گفت: یا ابا عبداللَّه! من ترا نصیحت مى كنم مرا اطاعت كن و نصیحت مرا قبول فرما. حضرت فرمود: نصیحت تو چیست؟ گفت: من امر مى كنم ترا به بیعت یزید كه بیعت او بهتر است از براى دین و دنیاى تو!؟ حضرت فرمود: اِنّا لِلهِ وَ اِنّا اِلَیهِ راجِعُونَ وَ عَلَى اْلأِسْلامِ السَّلام...
كلمات حیرت انگیز مروان باعث این شد كه حضرت كلمه استرجاع بر زبان راند و فرمود: بر اسلام سلام باد هنگامى كه امّت مبتلا شدند به خلیفه اى مانند یزید و به تحقیق كه من شنیدم از جدّم رسول خدا (صلى الله علیه و آله) كه مى فرمود خلافت حرام است بر آل ابى سفیان و سخنان بسیار در میان حضرت و مروان جارى شد پس مروان گذشت از آن حضرت به حالت غضبان چون آخر روز شنبه شد باز ولید كسى به خدمت حضرت امام حسین (علیه السلام) فرستاد و در امر بیعت تأكید كرد حضرت فرمود: صبر كنید تا امشب اندیشه كنم و در همان شب كه شب یكشنبه دو روز به آخر رجب مانده بود متوجّه مكّه شد و چون عازم خروج از مدینه شد سر قبر جدّش پیغمبر و مادرش فاطمه و برادرش حسن (علیهم السلام) رفت و با آنها وداع كرد و با خود برداشت فرزندان خود و فرزندان برادر و برادران خود و تمام اهل بیت خود را مگر محمّد بن الحنفیه (رضى الله عنه) كه چون دانست كه آن حضرت عازم خروج است به خدمت آن حضرت آمد وگفت: اى برادر گرامى! تو عزیزترین خلقى نزد من و از همه كس به سوى من محبوب ترى و من آن كس نیستم كه نصیحت خود را از احدى دریغ دارم و تو سزاوارترى در باب آنچه صلاح شما دانم عرض كنم؛ زیرا كه تو ممازجى با اصل من و نفس من و جسم من و جان من و توئى امروز سند و سیّد اهل بیت و تو آن كسى كه طاعتت بر من واجب است؛ چه آنكه خداوند ترا برگزیده است و در شمار سادات بهشت مقررّ داشته است.
اى برادر من، صلاح شما را چنین مى دانم كه از بیعت یزید كناره جوئى و از بلاد و شهرهائى كه درتحت فرمان او است دورى گزینى و به بادیه ملحق شوى و رسولان به سوى مردم بفرستى و ایشان را به بیعت خویش دعوت نمائى پس اگر بیعت تو را اختیار نمایند خدا را حمد كنى و اگر با غیر تو بیعت كردند به این دین و عقل تو نكاهد و به مروّت و فضل تو كاهش نرسد. همانا من مى ترسم بر تو كه داخل یكى از بلاد شوى و اهل آن مختلف الكلمه شوند گروهى با تو و طایفه اى مخالف تو باشند و كار به جدال و قتال منتهى شود آن وقت اوّل كس توئى كه هدف تیر و نشان شمشیر شوى و خون تو كه بهترین مردمى از جهت نفس و از قبل پدر و مادر ضایع شود و اهل بیت شریف، ذلیل و خوار شوند. حضرت فرمود كه اى برادر، پس به كجا سفر كنم؟ گفت: برو به مكّه و در همانجا قرار گیر و اگر اهل مكّه با تو شیوه بى وفائى مسلوك دارند متوجّه بلاد یمن شو كه اهل آن بلاد شیعیان پدر و جّد تواَند و دلهاى رحیم و عزمهاى صمیم دارند و بلاد ایشان گشاده است و اگر در آنجا نیز كار تو استقامت نیابد متوجّه كوهستانها و ریگستانها و درّه ها شو و پیوسته از جائى به جائى منتقل شو تا ببینى كه عاقبت كار مردم به كجا منتهى شود.
حضرت فرمود كه اى برادر هر آینه نصیحت و مهربانى كردى و امید دارم كه رأیت محكم و متین باشد و موافق بعضى روایات پس محمّد بن حنفیّه سخن را قطع كرد و بسیار گریست و آن امام مظلوم نیز گریست پس فرمود كه اى برادر، خدا ترا جزاى خیر دهد نصیحت كردى و خیرخواهى نمودى اكنون عازم مكّه معظّمه گردیده ام و مهیّاى این سفر شده ام و برادران و فرزندان برادران و شیعیان خود را با خود مى برم و اگر تو خواهى در مدینه باش و دیده بان و عین من باش و آنچه سانح شود به من بنویس. پس آن حضرت دوات و قلم طلبیده وصیّت نامه نوشت و آن را در هم پیچیده و مهر كرد و به دست او داد و درآن میان شب روانه شد. (1019)
و موافق روایت شیخ مفید در وقت بیرون رفتن از مدینه این آیه را آن حضرت تلاوت نمود كه در بیان قصّه بیرون رفتن حضرت موسى است از ترس فرعون به سوى مَدْیَن.
«فَخَرَجَ مِنْها خآئَفاً یَتَرَقَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّنی مِنَ الْقَوْم الظّالِمینَ»؛(1020)
یعنى پس بیرون رفت از شهر در حالتى كه ترسان و مترقَب رسیدن دشمنان بود گفت پروردگارا نجات بخش مرا از گروه ستمكاران. و از راه متعارف آن حضرت روانه شد پس اهل بیت آن حضرت گفتند كه مناسب آن است كه از بیراهه تشریف ببرید چنانكه ابن زبیر رفت تا آنكه اگر كسى به طلب شما بیاید شما را در نیابد، حضرت فرمود كه من از راه راست به در نمى روم تا حق تعالى آنچه خواهد میان من و ایشان حكم كند.(1021)
و از جناب سكینه (علیها السلام) مروى است كه فرمود وقتى ما از مدینه بیرون شدیم هیچ اهل بیتى از ما اهل بیت رسول خدا (صلى الله علیه و آله) ترسان و هراسان تر نبود.
از حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) روایت است كه چون حضرت امام حسین (علیه السلام) اراده نمود كه از مدینه طیّبه بیرون رود مخدّرات و زنهاى بنى عبدالمطّلب از عزیمت آن حضرت آگهى یافتند پس به خدمت آن حضرت شتافتند و صدا را به نوحه و زارى بلند كردند تا آن كه آن حضرت در میان ایشان عبور فرمود وایشان را قسم داد كه صداهاى خود را از گریه و نوحه ساكت كنند وصبر پیش آورند. آن محنت زدگان جگر سوخته گفتند: پس ما نوحه وزارى را براى چه روزبگذاریم به خدا سوگند كه این زمان نزد ما مانند روزى است كه حضرت رسول (صلى الله علیه و آله) ازدنیا رفت ومثل روزى است كه امیرالمؤمنین (علیه السلام) وفاطمه(علیها السلام) ورقّیه وزینب وامّ كلثوم دختران پیغمبر از دنیا رفتند، خدا جان مارا فداى تو گرداند اى محبوب قلوب مؤمنان واى یادگار بزرگواران ، پس یكى ازعمّه هاى آن حضرت آمد وشیون كرد و گفت: گواهى مى دهم اى نور دیده من كه دراین وقت شنیدم كه جنّیان برتو نوحه مى كردند و مى گفتند:
وَاِنَ قَتیلَ الطَّفّ مِنْ آلِ هاشِمٍ ----- اَذَلُّ رقابًا مِنْ قُریْشٍ فَذَلَّتِ (1022)
و موافق روایت قطب راوندى و دیگران، امّ سلمه زوجه طاهره حضرت رسالت(صلى الله علیه و آله) دروقت خروج آن حضرت به نزد آن جناب آمد عرض كرد:اى فرزند، مرا اندوهناك مگردان به بیرون رفتن به سوى عراق ؛ زیرا كه من شنیدم ازجدّبزرگوار تو كه مى فرمود كه فرزند دلبند من حسین در زمین عراق كشته خواهد شد در زمینى كه آن راكربلا گویند. حضرت فرمود كه اى مادر به خدا سوگند كه من نیز این مطلب رامى دانم ومن لامحاله باید كشته شوم و مرا از رفتن چاره اى نیست و به فرموده خدا عمل مى نمایم، به خدا قسم كه مى دانم درچه روزى كشته خواهم شد و مى شناسم كشنده خود را و مى دانم آن بقعه را كه در آن مدفون خواهم شد و مى شناسم آنان را كه با من كشته مى شوند از اهل بیت و خویشان و شیعیان خودم واگر خواهى اى مادر به تو بنمایم جائى راكه در آن كشته و مدفون خواهم گردید.
پس آن حضرت به جانب كربلا اشاره فرمود به اعجاز آن حضرت زمینها پست شد وزمین كربلانمودار گشت وامّ سلمه محلّ شهادت آن حضرت راومضجع ومدفن او را و لشكرگاه او را بدید و هاى هاى بگریست .
پس حضرت فرمود:كه اى مادر! خداوند مقدّر فرموده و خواسته مرا ببیند كه من به جور و ستم شهید گردم و اهل بیت و زنان و جماعت مرا متفّرق و پراكنده دیدار كند و اطفال مرا مذبوح و اسیر در غُل و زنجیر نظاره فرماید در حالتى كه ایشان استغاثه كنند و هیچ ناصرى و معینى نیابند.
پس فرمود: اى مادر! قَسَم به خدا من چنین كشته خواهم شد اگر چه به سوى عراق نروم نیز مرا خواهند كشت. آنگاه امّ سلمه گفت كه در نزد من تربتى است كه رسول خدا(صلى الله علیه و آله) مرا داده است و اینك در شیشه آن را ضبط كردم. پس حضرت امام حسین (علیه السلام) دست فراز كرد و كفى از خاك كربلا بر گرفت و به امّ سلمه داد و فرمود: اى مادر! این خاك را نیز با تربتى كه جدّم به تو داده ضبط كن و در هر هنگامى كه این هر دو خاك خون شود بدان كه مرا در كربلا شهید كرده اند.
علاّمه مجلسى (رضى الله عنه) در «جلاء» فرموده و به سند معتبر از حضرت صادق (علیه السلام) روایت كرده اند (شیخ مفید و دیگران) كه چون حضرت سیّدالشّهدا (علیه السلام) از مدینه معلّى بیرون رفت فوجهاى بسیار از ملائكه با علامتهاى محاربه و نیزه ها در دست و بر اسبهاى بهشت سوار، بر سر راه آن حضرت آمدند و سلام كردند و گفتند: اى حجّت خدا بر جمیع خلایق بعد از جدّ و پدر و برادر خود، به درستى كه حقّ تعالى جدّ ترا در مواطن بسیار به ما مَدَد و یارى كرد اكنون ما را به یارى تو فرستاده است. حضرت فرمود: وعده گاه ما و شما آن موضعى است كه حقّ تعالى براى شهادت و دفن من مقرّر فرموده است، و آن كربلا است، چون به آن بقعه شریفه برسم به نزد من آئید، ملائكه گفتند: اى حجّت خدا! هر حكمى كه خواهى بفرما كه ما اطاعت مى كنیم و اگر از دشمنى مى ترسى ما همراه توئیم و دفع ضرر ایشان از تو مى كنیم حضرت فرمود كه ایشان ضررى به من نمى توانند رسانید تا به محل شهادت خود برسم، پس افواج بى شمار از مسلمانان جنّیان ظاهر شده چون به خدمت آن حضرت آمدند گفتند: اى سیّد و بزرگ ما، ما شیعیان و یاوران توئیم آنچه خواهى در باب دشمنان خود و غیر آن بفرما تا ما اطاعت كنیم و اگر بفرمائى جمیع دشمنان ترا در همین ساعت هلاك كنیم بى آنكه خود تعبى بكشى و حركتى بكنى به عمل آوریم ؛ حضرت ایشان را دعا كرد و فرمود: مگر نخوانده اید این آیه را: اَیْنَما تَكوُنُوا یُدرِكْكُمُ اْلَمْوتُ وَلَوْكُنْتُمْ فی بُروُج مُشَیَّدَةٍ. در قرآن كه حقّ تعالى بر جدّمن فرستاد.
یعنى در هر جا باشید در مى یابد شما را مرگ و هر چند بوده باشید در قلعه هاى محكم.
و باز فرموده است:قُلْ لَوْ كُنْتُم فی بُیُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَذینَ كُتِبَ عَلَیْهِمُ اْلقَتْلُ اِلى مَضاجِعِهم؛
یعنى بگو اى محمّد به منافقان كه اگر مى بودید در خانه هاى خود البتّه بیرون مى آمدند آنها كه برایشان كشته شدن نوشته شده بود به سوى محلّ كشته شدن و استراحت ایشان ،اگر من توقّف نمایم و بیرون نروم به جهاد به كه امتحان خواهند كرد این خلق گمراه را و به چه چیز ممتحن خواهند كرد این گروه تباه را و كه ساكن خواهد شد درقبر دركربلا كه حقّ تعالى بر گزیده است آن را در روزى كه زمین راپهن كرده است و آن مكان شریف را پناه شیعیان من گردانیده و بازگشت به سوى آن بقعه مقدّسه راموجب ایمنى دنیا و آخرت ایشان ساخته ولیكن به نزد من آئید در روز عاشوراء كه در آخر آن روز من شهید خواهم شد در كربلا در وقتى كه احدى از اهل بیت من نمانده باشد كه قصد كشتن او نمایند و سر مرا براى یزید پلید ببرند. پس جنّیان گفتند كه اى حبیب خدا، اگر نه آن بود كه اطاعت امر تو واجب است ومخالفت تو ما راجایز نیست هرآینه مى كشتیم جمیع دشمنان تراپیش از آنكه به تو برسند. حضرت فرمود كه به خدا سوگند كه قدرت ما بر ایشان زیاده از قدرت شما است ولیكن مى خواهیم كه حجّت خدا را بر خلق تمام كنیم وقضاى حقّ تعالى را انقیاد نمائیم .(1023)
شیخ ممجّد آقاى حاجى میرزا محمّد قمى صاحب (اربعین حسینیه) دراین مقام فرمود:
گفت من با این گروه بد ستیز ----- دادخواهى دارم اندر رستخیز
كربلا گردیده قربانگاه من ----- هست هفتاد ودوتن همراه من
بقعه من كعبه اهل دل است ----- مر گروه شیعیان را معقل است
گربمانم من به جاى خویشتن ----- پس كه مدفون گردد اندر قبر من
تاپناه خیل زَوّ اران شود ----- شافع جرم گنهكاران شود
امتحان مردم برگشته خو ----- كى شود گر من گریزم از عدو
موعد من با شما در كربلا است ----- روزعاشورا كه روز ابتلا است