فهرست کتاب


منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد اول )

حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه) تحقیق: صادق حسن زاده‏

[شرح حال عبداللَّه بن خبّاب ]

چهاردهم: عبداللَّه بن خباب بن الاَرَتّ، از اصحاب امیرالمؤمنین(علیه السلام) و پدرش از معذّبین فى اللَّه بوده و اوست كه خوارج نهروان در وقت سیرشان به نهروان عبورشان به نخلستان و آبى افتاد عبداللَّه را دیدند كه بر گردن خود قرآنى هیكل نموده سوار بر دراز گوشى است و با او است عیال او در حالتى كه زوجه او حامله بود، عبداللَّه را گفتند: چه مى گوئى در حق على بعد از تحكیم؟ گفت:
اِنَّ عَلِیّاً اَعْلَمُ بِاللَّهِ وَاَشَدُّ تَوَقِیاً عَلى دینِهِ وَاَنْفَذُ بَصیرَةً.
گفتند: این قرآنى را كه در گردن دارى ما را امر مى كند كه ترا بكشیم. پس آن بى چاره مظلوم را نزدیك به نهر آوردند و او را خوابانیدند و مثل گوسفند سر بریدند كه خونش داخل در آب شد و هم زوجه او را شكم دریدند و چند زن دیگر را نیز به قتل رسانیدند و اتفاقاً در آن نخلستان خرمائى افتاده بود یكى از ایشان یك دانه برداشت و در دهان گذاشت او را صدا زدند كه چه مى كنى؟ او فوراً از دهان افكند و به خنزیرى رسیدند یكى از ایشان بزد و او را بكشت، گفتند: با وى كه این فساد است در زمین و انكار بر او نمودند.(729)

[شرح حال عبداللَّه بن عبّاس ]

پانزدهم: عبداللَّه بن عبّاس از اصحاب رسول خدا(صلى الله علیه و آله) و محبّین امیرالمؤمنین(علیه السلام) و تلمیذ آن جناب است. علّامه در «خلاصه» فرموده كه حال عبداللَّه در جلالت و اخلاص به امیر المؤمنین(علیه السلام) اَشْهَر از آن است كه مخفى باشد. و شیخ كَشّى احادیثى ذكر كرده كه متضمّن است قدح در او را و او اجلّ از آن است و ما آن احادیث را در كتاب كبیر ذكر كردیم و از آن ها جواب دادیم.(730)
قاضى نوراللَّه در «مجالس» گفته كه حاصل قوادحى كه از روایات كَشّى مفهوم مى شود راجع به بعضى از اعمال ابن عبّاس است و مؤلف كتاب را به ایمان او اعتقاد است و امّا اَجْوبه اى كه شیخ علّامه در كتاب كبیر ذكر كرده اند به نظر قاصر این شكسته نرسیده بلكه از بعضى ثقات مسموع شده كه كتاب مذكور در فتراتى كه بعد از وفات پادشاه مغفور سلطان محمّد خدابنده ماضى واقع شد با بعضى از اسباب و كتب شیخ علّامه ضایع شد تا غایت نسخه از آن به نظر هیچ یك از افاضل روزگار نرسیده و نشانى از آن ندیده اند انتهى.(731)
و ابن عبّاس در علم فقه و تفسیر و تأویل بلكه انساب و شعر امتیازى تمام داشت به سبب تلمّذ او بر امیر المؤمنین(علیه السلام) و هم به جهت دعاى رسول خدا(صلى الله علیه و آله) در حقّ او؛ زیرا وقتى از براى غسل آن حضرت در خانه خاله اش میمونه زوجه آن حضرت آب حاضر ساخت حضرت دعا كرد در حقّ او وگفت: اَللهُمَّ فَقِّههُ فىِ الدّین وَعلِّمْهُ التّاْویلَ. (732) و مردى عالم و فصیح اللّسان و با فهم بود و حضرت امیر المؤمنین(علیه السلام) او را فرستاد تا با خوارج محاجّه كند و در قصّه تحكیم كه ابوموسى را اشعث اختیار كرد براى تحكیم، حضرت فرمود: من ابوموسى را براى این كار نمى پسندم، ابن عبّاس را اختیار كنید؛ قبول ننمودند.

[جواب دندان شكن ابن عبّاس به عایشه ]

و هم در جنگ بصره چون امیر المؤمنین(علیه السلام) بر اصحاب جمل غلبه جست ابن عبّاس را فرستاد به نزد حُمَیراء كه امر كند او را به تعجیل در كوچ نمودن از بصره به مدینه و عدم اقامت در بصره؛ و حُمیراء در آن وقت در قصر بنى خلف در جانب بصره بود ابن عبّاس به نزد او رفت و اذن بار خواست، حمیراء او را اذن نداد! ابن عبّاس بى اذن داخل شد، چون وارد منزل شد منزل را خالى از فرش دید و آن زن هم در پس دو پرده خود را مستور نموده بود. ابن عبّاس نگاه كرد به اطراف اطاق وِساده اى دید دست دراز كرد آن را نزد خود كشید و روى آن نشست، آن زن از پشت پرده گفت: یابن عبّاس! اَخْطَاْتَ السّنَّة وَدَخَلْتَ بَیْتَنا وَجَلَسْتَ عَلى مَتاعِنا بَغَیْرِ اِذْنِنا؛
یعنى خلاف قانونى كردن كه بدون اذن من داخل شدى و بدون رخصت من بر روى فرش من نشستى. ابن عبّاس گفت: ما قانون پیغمبر(صلى الله علیه و آله) را از تو بهتر مى دانیم و اَوْلى هستیم به آن، ما تورا تعلیم كردیم آداب و سنّت را، این منزل تو نیست منزل تو همان است كه پیغمبر(صلى الله علیه و آله) ترا در آن ساكن كرده و تو از آن جا بیرون آمدى از روى ظلم بر نفس خود و عصیان خدا و رسول پس هرگاه به مَنْزلت رفتى ما بدون اذن تو در آنجا داخل نمى شویم و بر روى فرش تو نمى نشینیم. آنگاه گفت كه امیر المؤمنین(علیه السلام) امر فرموده كه كوچ كنى بروى مدینه و در خانه خود قرار گیرى. حُمَیراء گفت: خدا رحمت كند امیرالمؤمنین را و آن عمر بن خطاب بود؛ ابن عبّاس گفت: سوگند به خدا كه امیر المؤمنین على(علیه السلام) است الخ.(733)
و بالجمله؛ ابن عبّاس در اواخر عمر كور شده بود گویند كه از كثرت گریستن بر حضرت امیرالمؤمنین و امام حسین(علیهماالسلام) كور شده بود و در باب كورى خود گفته:
اِنْ یَاخُذِاللَّهُ مِنْ عَیْنَىَّ نُورَهما ----- فَفی لِسانی وَقَلْبی مِنْهُما نُورٌ
قَلْبی زَكِىٌّ وَعَقلی غَیْرُ ذى دَخَلٍ ----- وَفی لسانی ما كالسِّیْفِ مَأثورٌ (734)