فهرست کتاب


منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد اول )

حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه) تحقیق: صادق حسن زاده‏

[سرچشمه همه علوم، حضرت على(علیه السلام) است ]

چهارم: قضیه استناد فُضلا و علماى هر فنى است به آن حضرت چنانكه از كلمات ابن ابى الحدید نقل شده كه گفته بر همه معلوم است كه اشرف علوم، علم معرفت و خداشناسى است و اساتید این فن شاگردان آن جناب اند. امّا از شیعه و امامیه پس ظاهر است و محتاج به ذكر نیست و اما از عامّه پس استاد این فن از اشاعره ابوالحسن اشعرى است و او تلمیذ ابوعلى جبّائى است كه یكى از مشایخ معتزله است و استاد معتزله واصل بن عطا است و او شاگرد ابوهاشم عبداللَّه بن محمّد حنفیّه است و او شاگرد پدرش و پدرش محمّد شاگرد پدر خود امیرالمؤمنین است و از جمله علوم، علم تفسیر قرآن است كه تمامى از آن حضرت مأخوذ است و ابن عباس كه یكى از بزرگان و مشایخ مفسّرین است شاگرد امیرالمؤمنین(علیه السلام) است و از جمله علوم، علم نحو است و بر همه كس معلوم است كه اختراع این علم از آن جناب شده و ابوالاسود دُئَلى استاد این علم به تعلیم آن حضرت تدوین این فن نمود، و نیز واضح است كه تمام فقهاء منتسب مى نمایند خود را به آن حضرت و از قضایا و احكام آن جناب استفاده مى نمایند و ارباب علم طریقت نیز خود را به آن جناب نسبت مى دهند و تمامى دَم از مولى مى زنند و خِرقه كه شعار ایشان است به سند متّصل به اعتقاد خود به آن حضرت مى رسانند.(531)
پنجم: آنكه خود آن حضرت خبر داد از كثرت علم خود در مواضع متعدّده چنانچه مى فرمود: بپرسید از من از طُرُق آسمان همانا شناسائى من به آن، بیشتر است از طُرُق زمین.(532) و مكرّر مردم را مى فرمود: سَلُونی قَبْلَ اَنْ تَفْقِدُونی.(533)هرچه مى خواهید از من بپرسید پیش از آنكه من از میان شما مفقود شوم و پیوسته مردم نیز از آن حضرت مطالب مشكله و علوم غامضه مى پرسیدندو جواب مى شنیدند. واز غرائب آنكه این كلمات را بعد از آن حضرت هركه ادّعا كرد در كمال ذلّت و خوارى رسوا شد؛ چنانكه واقع شد این مطلب از براى «ابن جوزى»(534) و «مقاتل بن سلیمان»(535) و «واعظ بغدادى»(536) در عهد ناصر عباسى و حكایت رسوا شدن ایشان بعد از تَفَوُّه به این كلمات در كتب سِیَر و تواریخ مسطور است، و این نیز برهانى شده براى مقصود ما؛ چه آنكه نقل شده كه خود آن جناب از این مطلب خبر داد فرمود: لا یَقُولُها بَعْدی اِلاّ مُدَّعٍ كَذّابٌ.(537)هیچ كس بعد از من بدین كلمه سخن نكند مگر آنكه ادعاى مطلب دُروغ كرده باشد.و نیز حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) گاهى دست بر شكم مبارك مى نهاد و مى فرمود: اِنَّ هیهُنا لَعِلْماً جَمّاً؛ در اینجا علم بسیار جمع شده است و گاهى مى فرمود: وَاللَّهِ لَوْ كُسِرَت (ثُنِّیَتْ: نسخه بدل) لِىَ الْوَسادَةُ لَحَكَمْتُ بَیْنَ اهْلِ التَّوْریة بِتَوْریتِهِم (538).
بالجمله؛ نقل نشده از احدى آنچه از آن حضرت نقل شده از اصول علم و حكمت و قضایاى كثیره و ما امروز مى بینیم كه حكمایى مانند ابن سینا و نصیرالدین محقق طوسى و ابن میثم و مانند ایشان و همچنان علماى اَعلام و فقهاى كِرام چون علامه و محقق و شهید و دیگران رضوان اللَّه علیهم در تفسیر و تأویل كلمات آن حضرت از یكدیگر استمداد كرده اند و علوم بسیار از كلمات و قضایاى آن جناب استفاده نموده اند.

[ دلالت آیه مباهله بر افضلیت على(علیه السلام) ]

وجه سوم از وجوهى كه دلالت بر فضیلت و اَفضلیّت آن حضرت مى كند آن چیزى است كه از آیه مباركه «تطهیر» و آیه وافى هدایه «مباهله» استفاده شده به بیانى كه در جاى خودش به شرح رفته و این مختصر را گنجایش بسط نیست. بلى از فخر رازى، كلامى در ذیل آیه مباهله منقول است كه نقل آن در اینجا مناسب است، فخر بن الخطیب گفته كه شیعه از این آیه استدلال مى كنند بر آنكه على بن ابى طالب(علیه السلام) از جمیع پیغمبران بجز پیغمبر خاتم(صلى الله علیه و آله) و از جمیع صحابه افضل است؛ زیرا كه حق تعالى فرموده «وَاَنْفُسَنا وَاَنْفُسَكُمْ»(539)؛ بخوانیم نفسهاى خود و نفسهاى شما را و مراد از «نفس» نفس مقدّس نبوى نیست؛ زیرا كه دعوت اقتضاى مغایرت مى كند و آدمى خود را نمى خواند؛ پس باید مراد دیگرى باشد و به اتفاق، غیر از زنان و پسران كسى كه به «اَنْفُسَنا» تعبیر از او شده باشد به غیر از على بن ابى طالب(علیه السلام) نبود، پس معلوم شد كه حق تعالى نفس على را نفس محمد گرفته است و اتحاد حقیقى میان دو نفس مُحال است؛ پس باید كه مجاز باشد و در «علم اصول» مُقرّر است كه حمل لفظ بر اَقْرَب مجازات اَوْلى است از حمل بر اَبْعَد، و اَقْرَب مجازات استواى على است با حضرت رسول(صلى الله علیه و آله) در جمیع امور و شركت در جمیع كمالات مگر آنچه به دلیل خارج شود مانند نبوّت كه به اجماع بیرون رفته است و على(علیه السلام) در این امر با او شریك نیست اما در كمالات دیگر با او شریك است كه از جمله فضیلت رسول خداست بر سایر پیغمبران و جمیع صحابه و مردمان پس على(علیه السلام) نیز باید افضل باشد. تمام شد موضع حاجت از كلام فخر رازى.(540) وَلنِعْمَ مَا قالَ ابْن حماد(رضى الله عنه) :
وَسَمّاهُ رَبُّ الْعَرْشِ فى الذِّكْرِ نَفْسَهُ ----- فَحَسْبُكَ هذَا الْقَوْلُ اِنْ كُنْتَ ذاخُبْرِ
وَقالَ لَهُمْ هذا وَصِیّی وَوارِثی ----- وَمَنْ شَدَّ رَبُّ الْعالَمینَ بِهِ أَزْری
عَلىٌّ كَزُرّی مِنْ قَمیصی اِشارَةٌ ----- بِاَنْ لَیْسَ یَسْتَغْنِی الْقَمیصُ عَنِ الزُّرِّ(541)
ابن حمّاد در هر یك از این سه شعر اشاره به فضیلتى از فضایل امیرالمؤمنین(علیه السلام) نموده در شعر اوّل اشاره به آیه مباهله و در ثانى به حدیث غدیر و تعیین كردن پیغمبر(صلى الله علیه و آله) آن جناب را به وصایت و در شعر سوم اشاره كرده به حدیث شریف نبوى كه به امیرالمؤمنین(علیه السلام) فرموده چنانكه ابن شهر آشوب نقل كرده «اَنْتَ زُرّى مِنْ قَمیصی»؛(542)یعنى نسبت تو با من نسب تكمه است با پیراهن و ابن حماد در شعر خود گفته كه این تشبیه اشاره است به آنكه همچنان كه پیراهن تكمه لازم دارد و محتاج است به او، پیغمبر(صلى الله علیه و آله) هم على(علیه السلام) را لازم دارد و از او مستغنى نیست.

[سخاوت حضرت على(علیه السلام) ]

وجه چهارم: كثرت جود و سخاوت آن جناب است و این مطلب مشهورتر است از آنكه ذكر شود، روزها روزه مى گرفت و شبها به گرسنگى مى گذرانید و قوت خود را به دیگران عطا مى فرمود، و سوره هَلْ اَتى در باب ایثار آن حضرت نازل شده و آیه «اَلّذَینَ یُنْفِقُونَ اَمْوالَهُمْ بِاللَّیْل وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِیَةً»(543) در شأن او وارد شده. مزدورى مى كرد و اجرتش را تصدّق مى نمود و خود از گرسنگى بر شكم مبارك سنگ مى بست و بس است شهادت معاویه كه اَعْدا عَدُوّ آن حضرت است به سخاوت آن جناب؛ چه اَلْفَضْلُ ما شَهِدَتْ بِهِ الاَعْدآءُ. معاویه گفت: در حق او كه على(علیه السلام) اگر مالك شود خانه اى از طلا و خانه اى از كاه، طلا را بیشتر تصدّق مى دهد تا هیچ از آن نماند. و چون آن جناب از دنیا رفت هیچ چیز باقى نگذاشت مگر دَراهِمى كه مى خواست خادمى از براى اهل خود بخرد و خطاب آن حضرت با اَمْوال دنیویّه به «یا بَیْضاء وَیا صَفْراء غَرّى غَیْرى»(544) و جاروب نمودن او بیت المال را بعد از تصدّق اموال و نماز گزاردن در جاى او، در كتب سُنّى و شیعه مسطور است.
شیخ مفید(رضى الله عنه) از سعید بن كلثوم روایت كرده است كه وقتى در خدمت حضرت امام جعفر صادق(علیه السلام) بودم آن حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) را نام برد و مدح بسیار نمود آن جناب را تا آنكه فرمود: به خدا قسم كه على بن ابى طالب(علیه السلام) هیچ گاهى در دنیا حرام تناول نفرمود تا از دنیا رحلت كرد و هیچ وقت دوامرى از براى او روى نمى داد كه رضاى خدا در آن دوامر باشد مگر آنكه امیرالمؤمنین(علیه السلام) اختیار مى كرد آن امرى را كه سخت تر و شدیدتر بود و نازل نشد بر رسول خدا(صلى الله علیه و آله) نازله و امر مهمى مگر آنكه على(علیه السلام) را براى كشف آن مى طلبید و هیچ كس را در این امّت طاقت عمل رسول خدا(صلى الله علیه و آله) نبود مگر امیرالمؤمنین (علیه السلام) و عمل آن حضرت مانند عمل شخصى بود كه مواجه جنّت و نار باشد كه امید ثواب و ترس عقاب داشته باشد و در راه خدا از مال خویش كه به كدّ یمین و رشح جبین حاصل كرده بود هزار بنده خرید و آزاد كرد و قوت اهل خانه آن حضرت زیت و سركه و عجوه بود و لباس او از كرباس تجاوز نمى كرد و هرگاه جامه مى پوشید كه آستین آن بلند بود مِقْراضى مى طلبید و آن زیادتى را مى برید، و هیچ كس در اهل بیت و اولاد آن حضرت مثل على بن الحسین(علیه السلام) در لباس و فقاهت اَشْبَه به او نبود الخ.(545)