فهرست کتاب


منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد اول )

حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه) تحقیق: صادق حسن زاده‏

فصل پنجم :در ذكر پاره اى از معجزات رسول خدا(صلى الله علیه و آله)

[پیامبر اسلام 4440 معجزه داشت ]

بدان كه از براى حضرت رسول(صلى الله علیه و آله) معجزاتى بوده كه از براى غیر آن حضرت از پیغمبران دیگر نبوده و نظیر معجزات جمیع پیغمبران از آن حضرت به ظهور آمده است و «ابن شهر آشوب» نقل كرده كه چهار هزار و چهارصد و چهل بوده معجزات آن حضرت، كه سه هزار از آنها ذكر شده است.(90)
فقیر گوید: كه جمیع اقوال و اطوار و اخلاق آن حضرت معجزه بود خصوص اِخبار آن حضرت به غائبات چنانكه مى آید انشاء اللَّه تعالى اشاره به آن، بعلاوه آن معجزاتى كه قبل از ولادت آن حضرت و در حین ولادت شریفش ظاهر شده چنانچه بر اهل اطّلاع ظاهر و هویداست و اقوى و ابقى از همه معجزات آن حضرت، قرآن مجید است كه از اتیان به مثل آن تمامى فُصحا و بلغا عاجز گشتند و بر عجز خود گردن نهادند و هركس در مقابل قرآن كلمه اى چند به هم پیوست مفتضح و رسوا گشت مانند مُسَیْلمه كذّاب و اَسود عَنْسى و غیره. از كلمات مُسَیْلمه است كه در برابر سوره «والذّاریات»، گفته:
«وَالزّارِعاتِ زَرْعاً، فَالْحاصِداتِ حَصداً، فَالطّاحِناتِ طَحْناً، فَالْخابِزاتِ خُبْزاً فَالا كِلاتِ اَكْلاً»
و در برابر سوره «كوثر»، گفته:
«اِنّا اَعْطَیْناك الْجاهِر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَهاجِر اِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْكافِرُ»
و از كلمات اَسود است كه مقابل سوره «بروج» آورده:
«والسَّمآءِ ذاتِ الْبُرُوج والاَْرضِ ذات الْمُروُج وَالنِّسآءِ ذاتِ الْفروُج وَالخَیْلِ ذاتِ السُّرُوج وَ نَحْنُ عَلَیها نَمُوجُ بَیْنَ اللِّوى وَالْفَلُّوج»
و این كلمات نیز از او است:
«یا ضَفْدَعُ بَیْنَ ضفْدَعَیْن نَقىّ نَقىّ كَم تَنقیّنَ لاَ الشّارِبُ تمنعَین وَلاَ الْمآء تَكْدُرینَ اَعْلاكِ فی الْمآءِ وَ اَسْفَلُكِ فى الطّینِ»
این معجزه قرآن مجید است كه این كلمات ناهموار را مُسیلمه و اَسود به هم ببندند و آن را وحى مُنزل گویند و در مقابل جماعت كثیر قرائت كنند ؛ زیرا كه مُسیلمه و اَسود، عرب بودند و هیچ عرب چنین كلام ناستوده نمى گوید و اگر گوید قبح آن را بداند و بر كس نخواند و كسى كه خواهد بر مختصرى از اعجاز قرآن مطّلع شود رجوع كند به باب چهاردهم جلد دوم «حیاةالقلوب» علامه مجلسى(رضوان اللّه علیه)؛ زیرا كه این كتاب گنجایش ذكر آن ندارد.
و بالجمله، ما در این كتاب مبارك اشاره مى كنیم به چند نوع از معجزات آن حضرت.

[معجزات نوع اول ]

نوع اوّل: معجزاتى است كه متعلّق است به اجرام سماویّه مانند شقّ قمر و ردّ شمس و تظلیل غمام و نزول باران و نازل شدن مائده و طعامها و میوه ها براى آن حضرت از آسمان و غیر ذلك و ما در اینجا به ذكر چهار امر از آنها اكتفا مى كنیم: