فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

رابطه یا قهر

شخصى مى گفت: برادرى دارم كه نماز نمى خواند، خواهر زنى دارم كه تارك الصلوة است، آیا با آنان رفت و آمد داشته باشم؟ رابطه فامیلى را چه كنم؟ گفتم: این مربوط به اثر است، گاهى ممكن است با رفت و آمد و محبّت انسانى را عوض كرد و گاهى بر عكس. اگر نجات مى دهى برو و اگر غرق مى شوى نرو.

مهم ترین دعاى شما چیست؟

در سنین جوانى خدمت آخوند ملاعلى همدانى رسیدم و از ایشان سؤال كردم: اگر شما بدانید دعاى مستجابى دارید چه چیز از خدا مى خواهید؟ فرمود: اینكه خداوند من را بیامرزد. خیلى تعجّب كردم و تصور كردم كه این عارف و عالم بزرگ چه خواهش و دعاى ساده اى دارد و حال آنكه در ذهن خودم دعاهاى بزرگ بزرگى مى پروراندم، ولى الآن كه بیش از 50 سال سن دارم با آن همه مسئولیّت و مطالعه و كتاب و رادیو و تلویزیون و... به این نتیجه رسیده ام كه خواسته آن بزرگوار، یعنى عاقبت به خیرى، بزرگ ترین خواسته من نیز هست.