فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

كلاس روى خاك

در هندوستان ملاقاتى داشتیم با وزیر آموزش و پرورش. ایشان مى گفت: ما در هند هفتاد هزار مدرسه داریم كه نیمكت و حصیر ندارد. یعنى بچه هاى هندى روى خاك مى نشینند و درس مى خوانند و دكتر به دنیا صادر مى كنند. قدر امكانات خود را بدانیم و درست درس بخوانیم.

درخت مقدّس

در موزه جنگ كره شمالى درختى نیم سوخته را دیدم. پرسیدم: این درخت چیست؟ گفتند: این درخت مقدّس است، زیرا در زمان جنگ یك ماشین سرباز زیر این درخت بوده اند، وقتى كه هواپیماهاى دشمن، منطقه را بمباران مى كنند، یكى از بمب ها روى این درخت مى افتد و این درخت خودش مى سوزد، امّا سربازان كنارش سالم مى مانند. عجیب است، در كشورى بى دین، درخت بى جانى كه خود سوخته و آتش گرفته ولى چند سرباز را محافظت كرده مقدّس مى دانند، امّا وقتى ما امام حسین قدس سره را كه براى حیات انسان و انسانیّت سوخت، تقدیس مى كنیم، براى بعضى جاى سؤال و اعتراض است!

گلایه از خودى ها

شخصى به من گفت: آقاى قرائتى! به این خانم هایى كه فكل هایشان را بیرون گذاشته اند تذكّرى بدهید. گفتم: گوش نمى كنند، همانطور كه به شما مى گویم موقع نماز بازار را تعطیل كن گوش نمى دهى. چقدر ما به هیئت هاى عزادارى گفتیم: طورى عزادارى كنید كه نماز صبح قضا نشود، امّا گوش ندادند. چقدر گفتیم كه خواننده هایى كه سابقه بد دارند و یا با غنا مى خوانند دعوت نكنید، امّا كو گوش شنوا. آرى، همه با هم گوش نمى دهیم.