فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

وكالت مجلس

در انتخابات مجلس شوراى اسلامى بعضى از دوستان به من اصرار مى كردند كه نامزد نمایندگى مجلس بشوم، ازپدرم كسب تكلیف كردم ایشان گفت: من راضى نیستم گفتم: چرا؟ گفت: اگر وكیل مجلس شوى مدیون پنجاه میلیون نفر مى شوى، مدیون شدن آسان است، امّا از زیر دِین آزاد شدن كار اولیاى خداست و تو از اولیا نیستى، چون من تو را خوب مى شناسم.

آشپزى نمونه

روزى خانواده ام منزل نبود، تصمیم گرفتم خودم غذا بپزم و پلوئى آماده كنم. پس از ساعتى دیدم در یك قابلمه سه نوع غذا پخته ام، زیرش سوخته، وسطش نپخته و رویش آش. گفتم: زنده باد این آشپز!!

لقمه حرام

رفتارى از یك معمار دیدم كه مرید او شدم. ایشان را براى قیمت گذارى خانه شهیدى بردند، شخصى به او گفت: اینها خانواده شهید هستند كمى چرب تر قیمت كن. گفت: شما مى خواهى بچه هاى شهید لقمه حرام بخورند؟ من هرگز اینكار را نمى كنم.