فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

كدام بهتر است؟

روزى از پدرم پرسیدم: خانه ما بهتر است یا خانه فلانى؟ پدرم گفت: هر خانه اى كه در آن بیشتر عبادت شود.

وكالت مجلس

در انتخابات مجلس شوراى اسلامى بعضى از دوستان به من اصرار مى كردند كه نامزد نمایندگى مجلس بشوم، ازپدرم كسب تكلیف كردم ایشان گفت: من راضى نیستم گفتم: چرا؟ گفت: اگر وكیل مجلس شوى مدیون پنجاه میلیون نفر مى شوى، مدیون شدن آسان است، امّا از زیر دِین آزاد شدن كار اولیاى خداست و تو از اولیا نیستى، چون من تو را خوب مى شناسم.

آشپزى نمونه

روزى خانواده ام منزل نبود، تصمیم گرفتم خودم غذا بپزم و پلوئى آماده كنم. پس از ساعتى دیدم در یك قابلمه سه نوع غذا پخته ام، زیرش سوخته، وسطش نپخته و رویش آش. گفتم: زنده باد این آشپز!!