فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

دعاى عید قربان

روز عید قربان یكى از دوستان زنگ زد كه دعاى عید قربان چیست؟ گفتم: دعاى عید قربان این است كه وقتى گوسفند قربانى مى كنى، كبابى هایش را براى خودت كنار نگذارى!! گفت: دعاى عید قربان را مى خواستم. گفتم: همین است.

كارت عروسى نمونه

در محل كارم نشسته بودم كه كارت دعوت عروسى بدستم رسید كه روى آن نوشته شده بود: آقاى..... با دوشیزه فلانى ازدواج كردند بنا بود براى مراسم جشن، تالارى كرایه كنیم و جشن باشكوهى براه انداخته و شما با حضورتان مجلس ما را روشن فرمائید، امّا توافق كردیم پول تشریفات را به یك دختر و پسر فقیر هدیه كنیم تا آنها هم به سادگى وارد زندگى شوند. كارت را جهت اطلاع فرستادیم.

منیّت در انتخاب

به نماینده اى خیلى علاقه داشتم و در نوبت اوّل به او رأى دادم، امّا دیگر به او رأى نمى دهم، چون پس از اینكه در نوبت دوّم رأى نیاورد، با كمال بى حیایى گفت: انتخابات آزاد نبود! یعنى حاضر شد براى آبروى خودش، میلیون ها رأى را بى اعتبار كند!