فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

حفظ آثار باستانى

در سفرى كه به رومانى داشتم صحنه عجیبى را دیدم، كلیسایى بسیار قدیمى كه از آثار باستانى رومانى است داخل طرح تعریض خیابان قرار گرفته بود، به دلیل عظمت كلیسا تصمیم گرفتند كارى كنند كه این ساختمان آسیب نبیند. لذا مهندسان در قسمت هاى مختلف ساختمان چاه هایى حفر كرده و زیر ساختمان را به طور كلى تخلیه كرده و با قراردادن بلبرینگ هاى بزرگ بدون اینكه به ساختمان آسیبى برسد، كلّ ساختمان را چند صد متر به عقب تر برده بودند. و بدین گونه از آثار باستانى خود حفاظت مى كردند.

دعاى عید قربان

روز عید قربان یكى از دوستان زنگ زد كه دعاى عید قربان چیست؟ گفتم: دعاى عید قربان این است كه وقتى گوسفند قربانى مى كنى، كبابى هایش را براى خودت كنار نگذارى!! گفت: دعاى عید قربان را مى خواستم. گفتم: همین است.

كارت عروسى نمونه

در محل كارم نشسته بودم كه كارت دعوت عروسى بدستم رسید كه روى آن نوشته شده بود: آقاى..... با دوشیزه فلانى ازدواج كردند بنا بود براى مراسم جشن، تالارى كرایه كنیم و جشن باشكوهى براه انداخته و شما با حضورتان مجلس ما را روشن فرمائید، امّا توافق كردیم پول تشریفات را به یك دختر و پسر فقیر هدیه كنیم تا آنها هم به سادگى وارد زندگى شوند. كارت را جهت اطلاع فرستادیم.