فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

یادداشت بردارى

زمان شاه به ملاقات یكى از علماى قم كه در زندان بود رفتم، از پشت میله هاى زندان از ایشان تقاضا كردم مرا نصیحتى بفرمایند. ایشان هر چه فكر كرد چیزى به یادش نیامد، اصرار كردم فرمود: از همین ناتوانى من الهام بگیر و دانستنى هاى خود را یادداشت كن، از اینجا كه رفت تعدادى دفتر تهیه كن و به صورت موضوعى مطالب خود را در دفترها یادداشت كن. من نیز چنین كردم. این موعظه در موفقیّت من بسیار مؤثّر بود.

حفظ آثار باستانى

در سفرى كه به رومانى داشتم صحنه عجیبى را دیدم، كلیسایى بسیار قدیمى كه از آثار باستانى رومانى است داخل طرح تعریض خیابان قرار گرفته بود، به دلیل عظمت كلیسا تصمیم گرفتند كارى كنند كه این ساختمان آسیب نبیند. لذا مهندسان در قسمت هاى مختلف ساختمان چاه هایى حفر كرده و زیر ساختمان را به طور كلى تخلیه كرده و با قراردادن بلبرینگ هاى بزرگ بدون اینكه به ساختمان آسیبى برسد، كلّ ساختمان را چند صد متر به عقب تر برده بودند. و بدین گونه از آثار باستانى خود حفاظت مى كردند.

دعاى عید قربان

روز عید قربان یكى از دوستان زنگ زد كه دعاى عید قربان چیست؟ گفتم: دعاى عید قربان این است كه وقتى گوسفند قربانى مى كنى، كبابى هایش را براى خودت كنار نگذارى!! گفت: دعاى عید قربان را مى خواستم. گفتم: همین است.