فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

تجلیل از اساتید

در یكى از شهرهاى استان خراسان سخنرانى مى كردم، پس از سخنرانى یكى از مستمعین گفت: آفرین چقدر بحثت زیبا بود!
گفتم: آفرین به اساتید و پیرمردهاى حوزه كه علوم خود را به ما آموخته و درس داده اند.

آزمایش خودخواهى

شب از نیمه گذشته بود كه وارد حرم امام رضا علیه السلام شدم، یكى از خادمان حرم به من گفت: امشب كشیك من است مى خواهى بعد از اینكه درب هاى حرم را بستند تو داخل حرم بمانى؟ گفتم: آرزو دارم. حرم خلوت شد كنار ضریح مطهر نشستم و شروع به دعا خواندن كردم، همین كه مشغول راز و نیاز شدم به خود گفتم: آیا دوست دارى درهاى حرم باز شود و دیگران هم وارد شوند؟ گفتم: نه! در فكر فرو رفتم و گفتم: این هم نوعى خودخواهى است!

یادداشت بردارى

زمان شاه به ملاقات یكى از علماى قم كه در زندان بود رفتم، از پشت میله هاى زندان از ایشان تقاضا كردم مرا نصیحتى بفرمایند. ایشان هر چه فكر كرد چیزى به یادش نیامد، اصرار كردم فرمود: از همین ناتوانى من الهام بگیر و دانستنى هاى خود را یادداشت كن، از اینجا كه رفت تعدادى دفتر تهیه كن و به صورت موضوعى مطالب خود را در دفترها یادداشت كن. من نیز چنین كردم. این موعظه در موفقیّت من بسیار مؤثّر بود.