فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

امداد الهى

غالباً برنامه درسهایى از قرآن حدود یك ماه قبل از پخش، تهیه و تدوین و ضبط مى شود. وقتى فتواى حضرت امام در مورد قتل سلمان رشدى صادر شد گفتم باید برنامه اى ویژه تهیه كنم، امّا فرصتى براى تحقیق نبود، هر چه فكر كردم مطلبى بیادم نیامد. با همكاران و دوستان تماس گرفتم یكى گفت: مریضم، یكى مسافر، یكى ... حالتى خاص به من دست داده بود، وارد كتابخانه شدم و گفتم: خدایا! صحبت از حمایت از رسول توست، من هم چیزى بلد نیستم، خودت كمكم كن. قسم یاد مى كنم كه آن شب به سراغ هر كتابى رفتم و باز كردم همان صفحه و مطلبى مى آمد كه مى خواستم، گویا خداوند فرشته ها را به كمك من فرستاده بود.

نصیحت شهید بهشتى

اوئل كارم بود كه پاى تخته سیاه براى جوانها برنامه اجرا مى كردم. شهید بهشتى از آلمان به ایران آمده بود، به همراه دوستان و جمعى از فضلاى قم به زیارت ایشان رفتیم. به ایشان عرض كردم: شما براى جوانهاى آلمان چه مى گفتید تا من نیز براى جوانان كاشان بگویم؟ همه حضّار خندیدند غیر از خود ایشان كه با چهره اى جدّى فرمود: جوانان با هم فرقى ندارند، همه داراى فطرتى پاك هستند. آنچه باعث هدایت جوانهاى آلمان مى شود، باعث هدایت جوانان كاشان نیز هست. آنگاه به من نصیحتى كرده و فرمودند: آقاى قرائتى! اگر بتوانید در تبلیغ دین، خرافات را از آن جدا كنید، كار مهمّى انجام داده اید.

تعظیم شعائر

خداوند توفیق داد چند سال روز عاشورا در كربلا بودم. در آنجا رسم بود در روز عاشورا به یاد خیمه هاى امام حسین علیه السلام خیمه هایى را بر پا مى كردند و غروب عاشورا آنها را آتش مى زدند. پرسیدم: آیا این كار اسراف نیست؟ گفتند: اگر بخواهیم وحشى گرى بنى امیّه و مظلومیّت اباعبداللَّه الحسین علیه السلام را به خوبى نمایش دهیم، خرج دارد و این تعظیم شعائر است.