فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

دل ما را خون نكنید

خانمى به دفتر نهضت سواد آموزى تلفن كرد و گفت: آقاى قرائتى! پسرم مفقودالاثر شده و پسر دیگرى ندارم تا به دفاع از اسلام بپردازد، امّا هر وقت به خیابان مى روم و بدحجابى را مى بینم، دلم خون مى شود. شما در تلویزیون بگوئید: اگر از قیامت نمى ترسید، دل ما را خون نكنید!

كجا بودیم؟!

در زمان طاغوت مرا به دبیرستانى بردند تا سخنرانى كنم. به من گفتند: اینجا دبیرستانى مذهبى است. وقتى وارد جلسه شدم وگفتم: «بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم» سر و صدا كردند و هورا كشیدند، قدرى آرام شدند گفتم: «بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم» باز هورا كشیدند، مدّت زیادى طول كشید هر چه كردم حتّى موفّق نشدم یك بسم اللَّه بگویم. شگفت زده بودم، حتّى حاضر نبودند شخصى مذهبى براى آنان سخن بگوید. دوستان گفتند: آقاى قرائتى چرا تعجّب مى كنى؟ آیا مى دانى كه برخى معلّمان غیر مسلمان مسئولیّت آموزش تعلیمات دینى دانش آموزان ما را به عهده دارند؟!

ذلّت یك ملّت

در سفرى كه سال 58 به خوزستان داشتم از دادستان خوزستان پرسیدم: چه خبر؟ ایشان گفت: چند ماهى از حركت انقلابى ملّت مسلمان ایران نگذشته بود كه مستشاران آمریكایى احساس خطر كرده یكى پس از دیگرى ایران را ترك مى كردند. یكى از مهره هاى آمریكایى نیز كه كارشناس مسائل ایران در مسجد سلیمان بود، تصمیم به بازگشت گرفت. از تهران سفارش شده بود كه از او احترام شود و با بدرقه رسمى او را تا پاى پلكان هواپیما همراهى كنید. ضمناً یك تخته قالى قیمتى توسط استاندار خوزستان به عنوان هدیه از طرف شخص شاه به او داده شود. مستشار آمریكایى هم به هنگام خداحافظى جعبه اى كادوپیچى شده را به استاندار داد تا به شخص شاه بدهد. بعد از پرواز هواپیما خبر دادند كه كادویى توسط مستشار آمریكایى داده شده است گفتند: باز كنید و ببینید چیست؟ وقتى كادو را باز كردند دیدند مقدارى دستمال كاغذى است كه مستشار آمریكایى در مستراح از آن استفاده كرده است. امّا چند ماه پس از پیروزى انقلاب هنگامى كه شهید رجایى نخست وزیر وقت به سازمان ملل رفت، رئیس جمهور امریكا از او وقت ملاقات خواست، ایشان فرمود: از طرف ملّتم اجازه ندارم با كسى كه این همه به ما ظلم كرده ملاقات كنم و او را نپذیرفت.