فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

مادرى قهرمان

در سفرى به جزیره هرمز، زنى را دیدم كه هشت شهید داده بود. از او پرسیدم: چه انتظارى دارى؟ گفت: هیچى. الآن هم اگر پسرى داشتم تقدیم اسلام مى كردم.

حساب مال از خون جداست

یكى از بازارى ها به من گفت: با توجّه به خدمات بازارى ها، چرا شما كمتر از آنها تجلیل مى كنى؟ گفتم: درست است كه شما پشتوانه انقلاب بوده اید، امّا در جنگ این جوانها هستند كه با خون خویش حرف اوّل را مى زنند. آنگاه مثالى زدم و گفتم: هم حضرت خدیجه به اسلام خدمت كرده هم حضرت على اصغر، امّا شما براى على اصغر بیشتر گریه كرده اى یا حضرت خدیجه؟ حساب مال از خون جداست.

عاشورا در هند

ماه محرم در هند بودم. هند بیش از بیست میلیون شیعه دارد. در شهرى بودم كه هفتاد هزار شیعه داشت و متأسّفانه یك طلبه هم در آنجا نبود. آنان گودالى درست كرده بودند كه پر از آتش گداخته بود و با پاى برهنه و با نام حسین علیه السلام از روى آتش مى گذشتند. وقت خوردن غذا كه رسید، یك نانى به اندازه نان سنگك، براى 40 نفر آوردند و عاشقان حسینى با لقمه اى نان متبرّك صبح تا شام عاشورا بر سر و سینه مى زدند. این در حالى استكه در ایران در یك هیئت دهها دیگ غذا مى گذارند و چقدر حیف و میل مى شود.