فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

قرائتى و رجائى

روزى شهید رجائى به من گفت: آقاى قرائتى! نام شما با همزه است یا با عین؟ گفتم: خوب معلوم است با همزه و از قرائت گرفته شده است. آقاى رجائى گفت: قرائتى با عین هم داریم. من در فكر بودم كه قرائتى با عین به چه معناست. ایشان گفتند: از قارعه مى آید، یعنى كوبندگى. بعد گفت: در فرازى از دعا، هم قرائتى با عین آمده هم رجائى. گفتم: كدام جمله؟ گفت: «الهى قَرَعتُ باب رحمتك بید رجائى» خدایا! دَرِ رحمت تو را با دست امیدم كوبیدم. گفتم: آفرین بر این معلّم، چقدر با قرآن و دعا مأنوس است!!

استاد نمونه

در قم استادى داشتم - حضرت آیت اللّه ستوده - روزى كه همسرش از دنیا رفت، در درس حاضر شد و فرمود: به خاطر اهمیّتى كه براى درس شما قائل هستم، اوّل به مجلس درس آمدم، سپس به تشییع جنازه همسرم مى روم.

اشتباه در امر تبلیغ

گروهى از بازاریان شهرى براى ایام فاطمیّه از من دعوت كردند تا در مسجد بازار سخنرانى كنم. گفتم: آقایان در این ایام باید از كسى دعوت كنید كه درباره حضرت زهراعلیها السلام كتابى نوشته باشد. ثانیاً به جاى مسجد، تمام دختران دانشجو و دانش آموز را در سالنى دعوت كنید تا ایشان درباره زن نمونه صحبت كند. شما مرتكب چند اشتباه شده اید: انتخاب گوینده، انتخاب شنونده و انتخاب مكان. به جاى آیةاللّه ابراهیم امینى نویسنده كتاب بانوى نمونه مرا انتخاب كرده اید، به جاى دخترها، پیرمردها و به جاى دبیرستان، بازار را برگزیده اید. دعوت كنندگان ساكت شدند و رفتند.