فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

یادگارى

در جبهه شخصى به من رسید وگفت: حاج آقا! یه چیزى به من یادگارى بده! فكرى كردم و گفتم: چیزى ندارم. گفت: عمامه ات را بده! من نگاهى كردم و چیزى نگفتم. او عمّامه ام را برداشت و بُرد!

باطوم یا باطون

در جلسه اى خواستم روى تخته بنویسم «باطوم»، شك كردم كه باطوم است یا «باطون»، از حضّار پرسیدم، یكى از میان جمعیّت گفت: حاج آقا باید چند تا از آن را بخورى تا بدانى!

عبودیّت، ثمره علم واقعى

به علامه طباطبائى قدس سره گفتم: سالهاى اوّل تحصیل وقتى عبادت مى كردم حال بهترى داشتم، هر چه علمم زیادتر شد، حال و توجّهم كمتر شده، دلیلش چیست؟ ایشان فرمود: دلیلش این است كه اینها كه خوانده اى علم حقیقى نبوده، اگر علم حقیقى و واقعى بود، تواضع انسان زیادتر مى شد. امیرالمومنین علیه السلام مى فرماید: «ثمرة العلم العبودیة» علم واقعى آن است كه هر چه زیادتر مى شود، خشوع و عبادت انسان زیادتر شود.