فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

زیبایى معارف اهل بیت

در یكى از سخنرانى هایم در خارج از كشور، فرازى از دعاى ابوحمزه را تحت عنوان «عوامل سقوط جامعه» توضیح مى دادم. بعد از جلسه دكترى آمد و خیلى تعریف كرد و گفت: من خیلى لذّت بردم وخوشحال هستم. دلیلش را پرسیدم؟ گفت: براى من بسیار تعجّب آور و شگفت انگیز بود كه امام سجادعلیه السلام در یك سطر و جمله دعا، عوامل سقوط جامعه را بر شمرده است، آنجا كه مى فرماید: «الّلهم انّى أعوذبك من الكَسل و الفَشل و الهَمّ و الجُبن و...»

خوابم نماینده امام نیست!

تا دیر وقت در جایى مهمان بودم، موقع خوابیدن به صاحبخانه گفتم: موقع نماز صبح مرا بیدار كن. گفت: عجب! شما كه نماینده امام هستى چنین مى گویى، گفتم: آقا! خودم نماینده امام هستم، خوابم كه نماینده امام نیست!

توجّه به حال مستمعین

اوائل كه كاشان بودم، ماه مبارك رمضان بعد از افطار سخنرانى داشتم. یك شب گرم صحبت بودم و جلسه داغ بود و كمى طول كشیده بود، یك نفر بلند شد و گفت: آقاى قرائتى! مثل اینكه امروز بعد از ظهر خوب استراحت كرده اى و افطار هم دعوت داشته اى و خوب خورده اى، من امروز سَرِ كار بوده ام، خیلى خسته ام، افطارى هم آش تُرش خورده ام، بس است، چقدر صحبت مى كنى!