فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

آسان گویى، نه سست گویى

به یاد دارم یك جمله را دو شخصیّت مهم به من سفارش كردند: یكى آیة اللَّه حاج آقا مرتضى حائرى قدس سره و دیگرى آیة اللَّه شهید دكتر بهشتى، آنان فرمودند: قرائتى! نگو من معلّم بچه ها هستم تا سست و آبكى صحبت كنى، آسان بگو ولى سست نگو! به شكلى این نسل را بساز و براى آنها سخن بگو كه اگر دیگران آمدند، بتوانند بقیه راه را ادامه دهند و آنها را بسازند. قرآن مى فرماید: «و قولوا قولاً سدیداً»(احزاب 70) محكم و با استدلال سخن بگوئید.

زیبایى معارف اهل بیت

در یكى از سخنرانى هایم در خارج از كشور، فرازى از دعاى ابوحمزه را تحت عنوان «عوامل سقوط جامعه» توضیح مى دادم. بعد از جلسه دكترى آمد و خیلى تعریف كرد و گفت: من خیلى لذّت بردم وخوشحال هستم. دلیلش را پرسیدم؟ گفت: براى من بسیار تعجّب آور و شگفت انگیز بود كه امام سجادعلیه السلام در یك سطر و جمله دعا، عوامل سقوط جامعه را بر شمرده است، آنجا كه مى فرماید: «الّلهم انّى أعوذبك من الكَسل و الفَشل و الهَمّ و الجُبن و...»

خوابم نماینده امام نیست!

تا دیر وقت در جایى مهمان بودم، موقع خوابیدن به صاحبخانه گفتم: موقع نماز صبح مرا بیدار كن. گفت: عجب! شما كه نماینده امام هستى چنین مى گویى، گفتم: آقا! خودم نماینده امام هستم، خوابم كه نماینده امام نیست!