فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

شوق آموختن

افتخار داشتم كه در قم چند ماه میزبان شهید مطهرى بودم و زمانى كه مى خواستند از قم به تهران برگردند من نیز همراه ایشان مى آمدم تا در مسیر راه از نظر علمى از ایشان استفاده كنم. یك روز ایشان فرمود: بعضى ها عقیده دارند هنگامى كه امام زمان علیه السلام ظهور مى كند خود آن حضرت ظلم و ستم و مشكلات را حل مى كند و نیازى به تلاش و كوشش و قیام ما نیست، این حرف درستى نیست. آرى، آنها كه به هنگام شب در انتظار طلوع خورشید فردا هستند در تاریكى نمى نشینند و حداقل چراغى روشن مى كنند.

آسان گویى، نه سست گویى

به یاد دارم یك جمله را دو شخصیّت مهم به من سفارش كردند: یكى آیة اللَّه حاج آقا مرتضى حائرى قدس سره و دیگرى آیة اللَّه شهید دكتر بهشتى، آنان فرمودند: قرائتى! نگو من معلّم بچه ها هستم تا سست و آبكى صحبت كنى، آسان بگو ولى سست نگو! به شكلى این نسل را بساز و براى آنها سخن بگو كه اگر دیگران آمدند، بتوانند بقیه راه را ادامه دهند و آنها را بسازند. قرآن مى فرماید: «و قولوا قولاً سدیداً»(احزاب 70) محكم و با استدلال سخن بگوئید.

زیبایى معارف اهل بیت

در یكى از سخنرانى هایم در خارج از كشور، فرازى از دعاى ابوحمزه را تحت عنوان «عوامل سقوط جامعه» توضیح مى دادم. بعد از جلسه دكترى آمد و خیلى تعریف كرد و گفت: من خیلى لذّت بردم وخوشحال هستم. دلیلش را پرسیدم؟ گفت: براى من بسیار تعجّب آور و شگفت انگیز بود كه امام سجادعلیه السلام در یك سطر و جمله دعا، عوامل سقوط جامعه را بر شمرده است، آنجا كه مى فرماید: «الّلهم انّى أعوذبك من الكَسل و الفَشل و الهَمّ و الجُبن و...»