فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

توّسل به امام رضاعلیه السلام

سال هاى قبل از انقلاب كه تازه براى جوانان كلاس شروع كرده و در كاشان جلسه داشتم، به قصد زیارت امام رضاعلیه السلام به مشهد رفتم. در حرم به امام عرض كردم: چه خوب بود این چند روزى كه اینجا هستم جلسه و كلاسى مى‌داشتم. در همین حال یكى از روحانیون آشنا پیش من آمد و گفت: آقاى قرائتى! دبیران تعلیمات دینى جلسه اى دارند، شما نیز با ما بیا. با هم رفتیم، دیدم جلسه اى است با عظمت كه افرادى مثل آیة اللَّه خامنه اى، شهیدان مطهرى و باهنر و بهشتى نیز تشریف داشتند. من اصرار كردم تا اجازه دهند پنج دقیقه اى صحبت كنم، اجازه دادند. من نیز مطالبى را همراه با مثال بیان كردم. خیلى پسندیدند. حتّى موقع سخنرانى من، آنقدر شهید مطهرى خندید كه نزدیك بود صندلى اش بیافتد! مرحوم شهید بهشتى فرمود: من خیلى وقت بود فكر مى كردم كه آیا مى شود دین را همراه با مَثل و خنده به مردم منتقل كرد كه امروز دیدم. در پایان جلسه، رهبر معظم انقلاب كه در آن زمان امامت یكى از مساجد مهم مشهد را به عهده داشتند، مرا به منزل دعوت كردند و پس از پذیرائى، اطاقى به من دادند و بعد مرا به مسجد خودشان بردند كه البتّه مسجد ایشان زنده، پر طراوت و خیلى هم جوان داشت، فرمودند: آقاى قرائتى! شما هر چند وقت كه مشهد هستید در اینجا بمانید و براى مردم و جوانان كلاس داشته باشید.

شوق آموختن

افتخار داشتم كه در قم چند ماه میزبان شهید مطهرى بودم و زمانى كه مى خواستند از قم به تهران برگردند من نیز همراه ایشان مى آمدم تا در مسیر راه از نظر علمى از ایشان استفاده كنم. یك روز ایشان فرمود: بعضى ها عقیده دارند هنگامى كه امام زمان علیه السلام ظهور مى كند خود آن حضرت ظلم و ستم و مشكلات را حل مى كند و نیازى به تلاش و كوشش و قیام ما نیست، این حرف درستى نیست. آرى، آنها كه به هنگام شب در انتظار طلوع خورشید فردا هستند در تاریكى نمى نشینند و حداقل چراغى روشن مى كنند.

آسان گویى، نه سست گویى

به یاد دارم یك جمله را دو شخصیّت مهم به من سفارش كردند: یكى آیة اللَّه حاج آقا مرتضى حائرى قدس سره و دیگرى آیة اللَّه شهید دكتر بهشتى، آنان فرمودند: قرائتى! نگو من معلّم بچه ها هستم تا سست و آبكى صحبت كنى، آسان بگو ولى سست نگو! به شكلى این نسل را بساز و براى آنها سخن بگو كه اگر دیگران آمدند، بتوانند بقیه راه را ادامه دهند و آنها را بسازند. قرآن مى فرماید: «و قولوا قولاً سدیداً»(احزاب 70) محكم و با استدلال سخن بگوئید.