فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

نتیجه فتوى

همسر سلمان رشدى فیلمى ساخته بود كه در آن فیلم به تمام ادیان آسمانى توهین شده بود. یكى از آثار فتواى حضرت امام خمینى قدس سره این بود كه این فیلم امكانى براى پخش پیدا نكرد.

افتخار تربیت فرزند

به یكى از دوستان گفتم: شنیده ام خداوند به شما فرزندى عطا فرموده است؟
در جواب من خیلى زیبا گفت: خداوند افتخار تربیت یكى از بندگانش را به من عطا كرده است!

مهلت آرى، بخشش نه!

در زمان ریاست جمهورىِ حضرت آیةاللَّه خامنه اى، در خدمت ایشان به عنوان هیأت همراه به یكى از كشورهاى اسلامى رفتم، ایشان به رئیس جمهور آنجا فرمود: بدهى ما را نمى دهید؟ او در جواب گفت: قرآن مى فرماید: «ان كان ذو عسرة فنظرة الى میسرة» به آدم بدهكار مهلت دهید.
ایشان فرمود: تا اینجا را مى پذیرم، امّا قسمت بعد آیه را نخوانید كه مى فرماید: «و ان تصدّقوا خیراً لكم» اگر ببخشید بهتر است!