فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

حقوق حلال!

یكى از علماى بزرگوار كه از مدرّسین حوزه علمیه قم هستند مى گفت: در رژیم شاه وقتى مرا دستگیر كرده وبه زندان انداختند، مأمورى خیلى مرا اذیت مى كرد. به او گفتم: چرا اینقدر اذیت و آزار مى كنى؟ گفت: آقا ما از شاه حقوق مى گیریم، اگر اینكارها را نكنیم كه حقوقمان حرام مى شود!

نتیجه فتوى

همسر سلمان رشدى فیلمى ساخته بود كه در آن فیلم به تمام ادیان آسمانى توهین شده بود. یكى از آثار فتواى حضرت امام خمینى قدس سره این بود كه این فیلم امكانى براى پخش پیدا نكرد.

افتخار تربیت فرزند

به یكى از دوستان گفتم: شنیده ام خداوند به شما فرزندى عطا فرموده است؟
در جواب من خیلى زیبا گفت: خداوند افتخار تربیت یكى از بندگانش را به من عطا كرده است!