فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

بزرگ ولى ساده

حضرت امام خمینى قدس سره در پاسخ نامه آیةاللَّه خامنه اى و رفسنجانى نوشتند كه مصلاى تهران بزرگ باشد، امّا ساده، به طورى كه هر كس وارد مصلَّى مى شود یاد مساجد صدر اسلام بیفتد.

قداست مسجد

عالمى بزرگوار را در نجف دیدم كه هنگام ورود به مسجد، درب مسجد را مى بوسید و وقتى از مسجد بیرون مى رفت، باز درب مسجد را مى بوسید.
این كار نشان دهنده مقدّس بودن مسجد است.

شیوه نهى از منكر

یكى از محترمین تهران كه به زیارت حضرت آیت اللَّه حائرى مؤسّس حوزه علمیه قم رفته بود، صورتش را تراشیده بود. وقتى خدمت آقا رسید، آقا پس از آنكه صورتش را بوسید فرمود: اگر به من علاقه دارید از این به بعد جاى بوسه مرا نتراشید! آن مرد قبول كرد و گفت: چشم آقا.