فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

مسئولیّت خمس

سرمایه دارى مبلغ قابل توجهّى پول را به عنوان خمس و سهم امام خدمت حضرت امام خمینى قدس سره آورد و از امام خواست كه خمس ماشینش را نگیرد!
امام فرمود: شما بر ما منّت ندارى، بلكه ما بر شما منّت داریم، چون شما با دادن خمس نجات پیدا مى كنید و مسئولیّت چگونگى مصرف آن به گردن ما مى افتد. یا همه پول را ببر و یا همه خمس را بده.

تشكّر غوغا مى كند

یكى از استانداران كار زیبایى كرده بود. روز معلّم، تمام معلمان دوران تحصلیش را جمع كرده و به آنان گفته بود: اگر كارى دارید، من در خدمت شما هستم.
یكى از معلمان برخاسته و گفته بود: به دلیل مشكلات زیاد درخواست بازنشستگى داده بودم، امّا حالا با این برخورد شما تقاضایم را پس مى گیرم.

وقتى كه هوس نباشد

مدرسه اى است در تهران كه موقوفات میلیونى و سنگین دارد. در وقف نامه نوشته شده كه موقوفات این مدرسه باید زیر نظر مجتهد اعلم تهران هزینه شود. این موقوفه نزد حضرت آیة اللَّه العظمى خوانسارى بود تا اینكه حضرت امام به تهران تشریف آوردند. آقا فرمودند: اگر تا حالا من مجتهد اعلم تهران بوده ام، امّا از این به بعد بدهید آیت اللَّه خمینى، چون ایشان اعلم است.
خدمت حضرت امام رسیدند، امام فرمودند: اگر هم من اعلم باشم، مجتهد تهران نیستم. من به صورت موقّتى در تهران مستقر شده ام، برگردانید به خود آیت اللَّه خوانسارى.