فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

حافظ قرآن یا محافظ قرآن

در سرزمین حجاز از یكى از شخصیّت هاى ایران پرسیدند: شما در ایران چند نفر حافظ قرآن دارید؟ گفته بود: ما حافظ قرآن كم داریم، امّا محافظ قرآن زیاد!!

طرّاحى خدا

عبدالفتاح عبدالمقصود از دانشمندان بزرگ اهل تسنن در مصر است. مرحوم شهید مفتح قبل از انقلاب ایشان را به ایران دعوت كرد. یك روز ایشان را به قم آورد تا در جمع فضلا صحبت كند. از جمله مطالب جالبى كه این عالم سنّى در جمع علماى شیعه گفت، این بود: آیا مى دانید چرا على علیه السلام در كعبه به دنیا آمد؟ خودش در پاسخ گفت: به نظر من چون مردم به سوى كعبه نماز مى خوانند خداوند طرحى ریخت تا هر كس كه به كعبه توجّه مى كند به علىّ علیه السلام نیز توجّه كند و به این دلیل زایشگاه على كعبه شد.

لحظه امتحان

یكى از دوستان مى گفت: فكر مى كردم به مراحلى از خودسازى رسیده ام، امّا امتحانى پیش آمد كه از خود خجالت كشیدم.
در حال مسافرت بودم كه چمدانى از بالاى اتوبوس افتاد، به تصوّر اینكه چمدان من است، فریاد زدم: آقاى راننده چمدان! چمدان! بعد كه فهمیدم چمدان مال دیگرى است، آرام شدم و گفتم: الحمدللَّه مال ما كه نبود.