فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

مبارزه با شیطان

كاسبى بود در بازار كاشان كه به شاگرد خود مى گفت: اگر مشترى آمد و قیمت جنس را پرسید و من دروغ گفتم، تو به صورت من تف بینداز تا من دست به چنین كارى نزنم. قرار ما این است اگر اینكار را كردى نصف مغازه ام را به تو مى دهم و اگر در برابر انحراف و عمل شیطانى من سكوت كنى اخراجت مى كنم.

حافظ قرآن یا محافظ قرآن

در سرزمین حجاز از یكى از شخصیّت هاى ایران پرسیدند: شما در ایران چند نفر حافظ قرآن دارید؟ گفته بود: ما حافظ قرآن كم داریم، امّا محافظ قرآن زیاد!!

طرّاحى خدا

عبدالفتاح عبدالمقصود از دانشمندان بزرگ اهل تسنن در مصر است. مرحوم شهید مفتح قبل از انقلاب ایشان را به ایران دعوت كرد. یك روز ایشان را به قم آورد تا در جمع فضلا صحبت كند. از جمله مطالب جالبى كه این عالم سنّى در جمع علماى شیعه گفت، این بود: آیا مى دانید چرا على علیه السلام در كعبه به دنیا آمد؟ خودش در پاسخ گفت: به نظر من چون مردم به سوى كعبه نماز مى خوانند خداوند طرحى ریخت تا هر كس كه به كعبه توجّه مى كند به علىّ علیه السلام نیز توجّه كند و به این دلیل زایشگاه على كعبه شد.