فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

اوج تواضع

جوانى قارى قرآن از مصر مهمان جمهورى اسلامى ایران بود. وقتى به زیارت آیت اللَّه العظمى گلپایگانى قدس سره در قم نائل شد، حضرت آیت اللَّه گلپایگانى به او فرمود: ممكن است من حمد و سوره ام را براى شما بخوانم تا ببینید چطور است؟
اوج تواضع را ببینید، عالم و مرجعى نود ساله حمد و سوره اش را نزد جوانى كم سن و سال مى خواند.

ساده زیستى مراجع شیعه

آیت اللَّه العظمى بروجردى قدس سره مریض شده بود. شاه براى تظاهر دستور داد پزشكى از خارج آوردند و به اتّفاق هیئتى از پزشكان ایرانى وارد منزل آقا شد. از قبل به او گفته بودند كه ایشان رهبر شیعیان است، پزشك غربى گفت: من محلّ سكونت پاپ را دیده ام امّا سادگى زندگى رهبر شما مرا متحوّل كرد.

حقّ كتاب

به منزل استاد بزرگوارم آیت اللَّه ستوده قدس سره رفته بودم. به ایشان گفتم: چرا اینقدر تعداد كتاب هاى شما كم است شاید از پنجاه جلد كمتر بود. فرمود: به آقا ضیاء عراقى گفتند: كتاب هاى شما همین چند تاست؟ گفت: بله، از همین چند تا هم شرمنده هستم. چون ممكن است نتوانم حقشان را ادا كنم.