فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

اعتراف به اشتباه

در منزل آیت اللَّه العظمى بروجردى در جلسه اى علما جمع شده بودند. یكى از علماى تهران هم مهمان جلسه بود، موضوعى علمى مطرح شد، علماى قم و آیت اللَّه بروجردى یك نظر داشتند و این عالم تهرانى نظرى خلاف آنها، جلسه تمام شد پس از چند روز مرجع بزرگوار متوجّه شد كه حق با آن عالم تهرانى است، لذا در نامه اى به او نوشت: حق با شما بوده است و با كمال بزرگوارى به اشتباه خود اقرار كرد.

اوج تواضع

جوانى قارى قرآن از مصر مهمان جمهورى اسلامى ایران بود. وقتى به زیارت آیت اللَّه العظمى گلپایگانى قدس سره در قم نائل شد، حضرت آیت اللَّه گلپایگانى به او فرمود: ممكن است من حمد و سوره ام را براى شما بخوانم تا ببینید چطور است؟
اوج تواضع را ببینید، عالم و مرجعى نود ساله حمد و سوره اش را نزد جوانى كم سن و سال مى خواند.

ساده زیستى مراجع شیعه

آیت اللَّه العظمى بروجردى قدس سره مریض شده بود. شاه براى تظاهر دستور داد پزشكى از خارج آوردند و به اتّفاق هیئتى از پزشكان ایرانى وارد منزل آقا شد. از قبل به او گفته بودند كه ایشان رهبر شیعیان است، پزشك غربى گفت: من محلّ سكونت پاپ را دیده ام امّا سادگى زندگى رهبر شما مرا متحوّل كرد.