فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

امام جماعت نمونه

هنگامى كه در مسجدى حضور جوانان را مى بینم خوشحال مى شوم و بدنبال دلیل آن مى روم. گذرم افتاد به مسجدى پرجوان در شمیران، وقتى پیگیرى كردم دیدم امام جماعت مسجد سالى چند بار عكس شاگردان ممتاز را تهیه و در تابلویى خارج از مسجد در معرض دید عموم به نمایش مى گذارد. دانش آموزان جذب این كار شده به مسجد مى آمدند.

مظلومیّت امام حسین علیه السلام

در زمان ستمشاهى رضاخان، روضه خوانى ممنوع بود، پدران ما از مجالس روضه خوانى مخفى ومحرمانه خاطرات جالبى تعریف مى كردند.
یكى از بزرگان مى گفت: در قم زیرزمین هاى خانه ها را به هم متّصل كرده بودند و مخفیانه در ساعتى خاص جمع مى شدند و روضه مى خواندند. روزى آیت اللَّه خوانسارى در راهرو یكى از زیرزمین ها آنقدر گریه كرد كه غش كرد ومى فرمود: چقدر امام حسین علیه السلام مظلوم است كه ما نمى توانیم حتّى علنى برایش اشك بریزیم!

عوامى گرى

مرحوم آیت اللَّه العظمى بروجردى به عزاداران هیئتى فرمودند: بعضى از كارهاى شما هنگام عزادارى خلاف شرع است، انجام ندهید. آنها گفتند: سالى 360 روز ما مقلّد شما هستیم، سالى چند روز هم شما مقلّد ما باش!