فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

نظامى نمونه

اوّلین نظامى كه نماینده امام شد، تیمسار شهید نامجو بود. او اعتقاد داشت كه حزب اللهى خسته نمى شود و تا یك هفته قبل از شهادتش در منزل اجاره اى زندگى مى كرد. هنگام اخذ درجه بالاتر گفته بود: من با همین درجه اى كه دارم مى توانم كار كنم و درجه را قبول نكرد.

حج یا جهاد

تیمسار بابائى هنگام سفر حج، به اتّفاق همسرش تا پاى پلكان هواپیما آمد، امّا همسرش را فرستاد و خودش برگشت. همسرش گفت: شما هم واجب الحج هستى. گفت: حج واجب است، جهاد هم واجب است، امّا در شرائط كنونى تكلیف من جهاد است، به جبهه برگشت و در روز عید قربان به شهادت رسید.

سیره سلیمانى

شخصى از روى انتقاد به من گفت: بعد از شاه چشمم به شما روحانیون روشن، شاه از ارتش سان مى دید شما هم سان مى بینید، این سیره اى شاهانه است. گفتم: نه خیر، این سیره اى سلیمانى است، چرا كه قرآن در آیه 17 سوره نمل مى فرماید:
«وَحُشِرَ لِسُلَیْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّیْرِ فَهُمْ یُوزَعُونَ» حضرت سلیمان هرروز از لشگریانش سان مى دید و حضور و غیاب مى كرد.