فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

فردا دیر است!

یكى از علما و نویسندگان معاصر تعریف مى كرد: در نجف خدمت آیت اللَّه شیخ آقا بزرگ تهرانى رسیدم، در حالى كه از پیرى كمرش خمیده بود و دائما در حال نوشتن بود، به ایشان عرض كردم كتابى در حالات حضرت عبدالعظیم نوشته ام، ولى اكنون همراهم نیست، فردا تقدیم شما مى كنم.
ایشان كه به سختى حرف مى زد فرمود: فردا دیر است، بگوئید اكنون بیاورند تا آن را مطالعه كنم!

تلاش در تحقیق

آیةاللَّه صافى مى فرمود: براى دسترسى به متن و سند یك روایت، تمام شانزده جلد كتاب تاریخ بغداد را از ابتدا تا آخر آن مطالعه كردم!!

غیرت دینى

پس از صدور فرمان قتل سلمان رشدى، مسئولان سیاست خارجى كشور خدمت حضرت امام رسیده عرض كردند: آقا این فتواى شما با قوانین دیپلماسى و موازین بین المللى سازگار نیست. امام فرمود: به درَك، آبروى رسول اللَّه رفت، هر چه مى خواهد به هم بخورد. اى كاش خودم جوان بودم، مى رفتم او را مى كشتم!