فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

احترام به اموال عمومى

شهید حاج آقا مصطفى خمینى مى فرمود: در خدمت حضرت امام در شهر همدان قدم مى زدیم، به پاركى رسیدیم كه چمن بود. حضرت امام مسافت بسیار طولانى را طى كرد تا پایش را روى چمن نگذارد و فرمود: ما رژیم طاغوت را قبول نداریم، ولى این چمن ها با پول مردم درست شده و من پا روى آن نمى گذارم.

عزّت نفس

زمانى كه حضرت امام در نجف بودند، در جلسه اى كه همه علما بودند، نماینده صدام وارد شد، البته در آن زمان كسى نمى دانست كه صدام چه جرثومه اى است. عدّه اى جلو پاى نماینده صدام بلند شدند، امّا امام بلند نشد!!

تواضع عالم

شور و شوق انقلابى، همه شهرها را فراگرفته بود. جوانان انقلابى جهرم نیز انتظار داشتند حضرت آیة اللَّه حق شناس -یكى از علماى وارسته دیار فارس واز عاشقان امام خمینى با حرارت بیشتر وارد صحنه شود، ایشان هم مى فرمود: باید از طرف امام دستور برسد تا ما نیز حركت كنیم.
جوانان انقلابى گفتند: باید حال این پیرمرد را بگیریم، به در خانه او رفتند و گفتند: شما آخوند انقلابى نیستى، شما آخوند عصر ناصرالدین شاه هستى، شما به درد صد سال پیش مى خورى.
ایشان در جواب آنان با خوشرویى فرمود: به جدّم قسم به درد صد سال پیش هم نمى خورم، حالا بیائید داخل منزل تا با هم یك چایى بخوریم.
جوانها به هم نگاهى كرده و خود را خلع سلاح دیدند.