فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

گردنبند قیمتى

خانمى از ایتالیا گردنبندى قیمتى براى حضرت امام به رسم هدیه فرستاده بود، گردنبند روى میز حضرت امام بود تا اینكه دختر شهیدى به ملاقات امام آمد، امام گردنبند را به او هدیه كرد.

سوخت گیرى با قرآن

از تلاوت قرآن حضرت امام خمینى قدس سره بسیار شنیده ایم. یكى از فقهاى شوراى نگهبان مى گفت: امام روزى چندبار قرآن مى خواند، وسط كارهاى اجتماعى اش مى نشست و قرآن مى خواند.
آرى، انسان تا سوخت گیرى نكند، قدرت حركت ندارد. اگر پیوسته براند سوخت تمام مى شود و به روغن سوزى مى افتد.

شرط براى تفریح

حضرت امام خمینى قدس سره در كنار درس و بحث به تفریح هم علاقه داشت. در جوانى روزهاى جمعه با طلاب براى تفریح از شهر خارج مى شدند، امّا قبل از حركت مى فرمود: به چند شرط با شما بیرون مى آیم:
1- نماز را اوّل وقت بخوانیم.
2- در تفریح از كسى غیبت نشود.