فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

ناراحتى امام

مقام معظم رهبرى فرمودند: زمان ریاست جمهورى روزى خدمت امام قدس سره رسیدم دیدم خیلى ناراحت هستند. به ایشان عرض كردم شما ناراحت هستید؟ ایشان سه دفعه فرمودند: بله خیلى ناراحتم،...
مرخص شدم ودر اطاق دیگر مرحوم سید احمد آقا را دیدم، گفتم: آقا امروز ناراحت هستند! گفت: بله چون یكى از اولیاى خدا از دنیا رفته است.
بعد متوجّه شدم آن ولىّ خدا چند ماه قبل به من گفت: آقاى قرائتى! من عمرى براى نسل كهنه نماز خوانده ام اگر بمیرم و از من سؤال كنند كه براى نسل جوان چه كرده اى جوابى ندارم! من نیز براى نماز جماعت و هدایت و تبلیغ نسل جوان مدرسه اى را به ایشان معرّفى كرده و ایشان مشغول شدند.

گریه مرجع

پلیس مخفى رژیم گذشته (ساواك)، براى جذب طلاب ضعیف الایمان دفترى در قم تأسیس كرده بود. روزى آیت اللّه العظمى گلپایگانى قدس سره قبل از شروع درس قدرى گریه كردند. (من هم آن روز در درس حاضر بودم.) طلبه ها گیج شده بودند كه راز گریه آقا چیست؟
آقا لب به سخن گشود و فرمودند: شنیده ام چند نفر آخوند پول گرفته و خود را به رژیم شاه فروخته اند! من اعلام مى كنم، هر طلبه اى كه پول طاغوت را گرفت و رفت، نگوید رفتم، بلكه بگوید: من قابل نبودم و امام زمان علیه السلام مرا از حوزه بیرون انداخت.

السلام علیك یا مظلوم

از خاطرات جالبى كه از حوزه نجف به یاد دارم، چگونگى به زیارت آمدن مرحوم علامه امینى صاحب كتاب الغدیر بود. وقتى آن مرد بزرگ به حرم حضرت امیرعلیه السلام مى آمد، كنار ضریح مى ایستاد و مى گفت: «السلام علیك یا مظلوم» و زار زار گریه مى كرد.