فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

مصداق برادرى اسلامى

آیت اللّه مشكینى مى فرمود: در حجره چند تا طلبه بودیم و هرچه پول داشتیم زیر فرش مى گذاشتیم و مى گفتیم: هركه هرچه نیاز دارد بردارد و خرج كند. اصلاً نمى پرسیدیم این پول مال كه بود؟ و چه مقدار برداشته مى شود؟
باید برسیم به آنجایى كه همه با هم یكى باشیم.

ابتكار علامه جعفرى

از علامه محمدتقى جعفرى قدس سره پرسیدم: چطور شما از بین این همه كتاب مثل قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، شرح بر مثنوى را نوشتید.
ایشان فرمودند: من فكر كردم چكار كنم كه مطالب و معارف اسلامى به سایر كشورها هم صادر و به گوش دیگران برسد، دیدم یكى از مهم ترین آثار ادبى كه در دنیا و مجالس و محافل و كتابخانه ها جاى خود را باز كرده، كتاب مثنوى مولوى است كه داراى معارف زیادى نیز هست. گفتم: من اگر بر این كتاب شرح بنویسم و با استفاده از قرآن و روایات، معارف اسلام را بیان كنم، این شرح در تمام دنیا كنار آن متن قرار خواهد گرفت. چون در كنار هر كتاب مرجعى شرح آن نیز لازم است و هر كس به شرح مراجعه كند، به آن مطالب هم برخورد خواهد كرد.
بعد ایشان فرمودند: البّته از الآن تصمیم گرفتم شرحى هم بر نهج البلاغه بنویسم و دیدیم كه اینكار را هم كردند و در مجلّدات زیادى شرح بر نهج البلاغه نوشتند.

ناراحتى امام

مقام معظم رهبرى فرمودند: زمان ریاست جمهورى روزى خدمت امام قدس سره رسیدم دیدم خیلى ناراحت هستند. به ایشان عرض كردم شما ناراحت هستید؟ ایشان سه دفعه فرمودند: بله خیلى ناراحتم،...
مرخص شدم ودر اطاق دیگر مرحوم سید احمد آقا را دیدم، گفتم: آقا امروز ناراحت هستند! گفت: بله چون یكى از اولیاى خدا از دنیا رفته است.
بعد متوجّه شدم آن ولىّ خدا چند ماه قبل به من گفت: آقاى قرائتى! من عمرى براى نسل كهنه نماز خوانده ام اگر بمیرم و از من سؤال كنند كه براى نسل جوان چه كرده اى جوابى ندارم! من نیز براى نماز جماعت و هدایت و تبلیغ نسل جوان مدرسه اى را به ایشان معرّفى كرده و ایشان مشغول شدند.