فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

تقلید از چه چیزى

شخصى بعد از ناهار مقیّد بود بخوابد. از او سؤال شد چطور شد شما بعداز ناهار مى خوابى؟ گفت: شنیده ام كه امام بعد ازناهار مى خوابیدند.
گفتم: چطور شما فقط از خواب امام، تقلید مى كنى؟ چرا نماز شب امام را نمى بینى؟

مصداق برادرى اسلامى

آیت اللّه مشكینى مى فرمود: در حجره چند تا طلبه بودیم و هرچه پول داشتیم زیر فرش مى گذاشتیم و مى گفتیم: هركه هرچه نیاز دارد بردارد و خرج كند. اصلاً نمى پرسیدیم این پول مال كه بود؟ و چه مقدار برداشته مى شود؟
باید برسیم به آنجایى كه همه با هم یكى باشیم.

ابتكار علامه جعفرى

از علامه محمدتقى جعفرى قدس سره پرسیدم: چطور شما از بین این همه كتاب مثل قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، شرح بر مثنوى را نوشتید.
ایشان فرمودند: من فكر كردم چكار كنم كه مطالب و معارف اسلامى به سایر كشورها هم صادر و به گوش دیگران برسد، دیدم یكى از مهم ترین آثار ادبى كه در دنیا و مجالس و محافل و كتابخانه ها جاى خود را باز كرده، كتاب مثنوى مولوى است كه داراى معارف زیادى نیز هست. گفتم: من اگر بر این كتاب شرح بنویسم و با استفاده از قرآن و روایات، معارف اسلام را بیان كنم، این شرح در تمام دنیا كنار آن متن قرار خواهد گرفت. چون در كنار هر كتاب مرجعى شرح آن نیز لازم است و هر كس به شرح مراجعه كند، به آن مطالب هم برخورد خواهد كرد.
بعد ایشان فرمودند: البّته از الآن تصمیم گرفتم شرحى هم بر نهج البلاغه بنویسم و دیدیم كه اینكار را هم كردند و در مجلّدات زیادى شرح بر نهج البلاغه نوشتند.