فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

روح بلند

خدمت علامه طباطبایى قدس سره گفته شد، شخصى علیه تفسیرالمیزان كتابى نوشته است. ایشان بدون اینكه غیظ كند و عصبانى شود فقط دو كلمه فرمودند: بسیار خوب.

مواظبت از نفس

افتتاح اوّلین دوره مجلس شوراى اسلامى بود. نمایندگان در حسینیه جماران خدمت امام رسیدند و نماینده اوّل تهران در تجلیل از حضرت امام سخنانى ایراد كرد و ضمن سخنانش گفت: بنفسى انت، بنفسى انت. یعنى جان من به قربانت. امام فرمود: من گله دارم از این سخنان، مى ترسم حرفهاى شما در روح من اثر بگذارد.
امام از همان روز اوّل، مواظبت از نفس و خطر ریاست را به نمایندگان گوشزد كردند.

امام حسین در انتظار مهمان

عملیات والفجر بود كه براى دیدن رزمندگان به جبهه رفته بودم. صحبت از گردان شهادت شد. گفتند: براى شكستن خط، 250 نفر داوطلب شهادت لازم داریم، انبوهى از جمعیت هجوم آورده و بر سر انتخاب افراد دعوا شد تا اینكه با قرعه 250 نفر را انتخاب كردند.
شب قبل از آن، یكى از رزمندگان در عالم خواب مى بیند كه امام حسین علیه السلام حرم را جارو مى كند. مى گوید: دویدم جارو را از آن حضرت بگیرم. حضرت فرمود: نه، یاران باوفاى من دارند مى آیند، مى خواهم خودم حرم را براى زائرانم جارو كنم.