فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

نباید دروغ بنویسیم

مادرِ یكى از مسئولین فوت كرده بود. دفتر یكى از علما تسلیت نامه اى تنظیم كرده و نوشتند: بسیار متأسّفیم. وقتى جهت امضا خدمت آقا بردند فرمود: كلمه بسیار را حذف كنید، دروغ است. بعد فرمود: كلمه متأسّفم را نیز حذف كنید. همین اندازه طلب مغفرت كنید كافى است. ما نباید دروغ بنویسیم.

كرامت علامه امینى

مرحوم علامه امینى مى گوید: وارد جلسه اى در شهر بغداد شدم كه دانشمندان بزرگ اهل سنت شركت داشتند، وقتى وارد شدم هیچ كس به من اعتنا نكرد و من نزدیك در و كنار كفش كن نشستم.
پسرى وارد شد تا به من رسید گفت: «هذا هو» این همان است. نگران شدم نكند توطئه اى باشد. پرسیدم قصه چیست؟
گفتند: نگران نباشید! مادر این بچه مبتلا به بیمارى حمله و غش بوده، عالمى برایش دعا نوشته و خوب شده است حالا دعا گم شده و مادر دوباره به حال بیمارى برگشته است، پسربچه تا شما را دید فكر كرد شما همان عالم دعانویس هستید؛ چون عمّامه شما شكل عمّامه اوست. حالا ممكن است شما دعایى بنویسید.
علامه مى فرماید: من در تفسیر و تاریخ و... وارد بودم، امّا در عمرم دعا ننوشته بودم. كاغذ خواستم و آیه اى از قرآن را در آن نوشتم، همین كه دعا را بردند، عبایم را جلوى چشمانم انداختم و از همان مجلس بغداد، به نجف سلامى دادم: «السلام علیك یا اباالحسن یا امیرالمؤمنین» و بعد گفتم: آقا یك حواله دادم آبروى ما را حفظ كن.
لحظاتى بعد پسربچه به وسط سالن پرید و گفت: مادرم خوب شد! مادرم خوب شد! قصه كه به اینجا رسید مرا با سلام واحترام در بالاى مجلس نشاندند.

سفارش نواب صفوى

یكى از خصائص شهید بزرگوار سید مجتبى نواب صفوى این بود كه به هنگام نماز هركجا بود اذان مى گفت و به یاران و طرفدارانش هم سفارش كرده بود وقت نماز هركجا بودید با صداى بلند اذان بگوئید.