فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

عالم با عمل

به مرحوم شیخ عباس قمى گفتند: این همه دعا كه در كتاب مفاتیح آورده اى خودت خوانده اى؟ گفت: هر دعایى كه آورده ام لااقل یكبار خوانده ام تا از كسانى نباشم كه امر مى كنند، امّا عمل نمى كنند.

حسّاسیت در مقابل گناه

شخصى در منزل حضرت امام خمینى قدس سره جمله اى علیه یكى از مراجع گفت. همین كه امام شنید، آنقدر عصبانى شد كه درس را تعطیل كرد وفرمود: در خانه من گناه شد.

اثر محبّت به بچه ها

در كاشان پیرمردى بود كه فرزندى نداشت، ولى همیشه مقدارى شكلات در جیبش مى گذاشت و به بچه ها مى داد. الآن سالهاست كه از دنیا رفته است و بچه هایى كه از دست او شكلات گرفته اند، هر شب جمعه شیرینى و شكلات مى خرند و براى او خیرات مى كنند.