فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

تربت حسینى

عالمى بزرگوار را سراغ دارم كه مهر نمازش را در عمّامه خود جا مى داد، چون احساس مى كرد اگر تربت امام حسین علیه السلام در جیب لباسش باشد ممكن است توهین باشد.
خاك كربلا جایش روى سر انسان است، چون امام حسین روى این خاك پرپر شد.

اطاعت از ولىّ امر

شهید محراب آیت اللَّه صدوقى از جبهه برگشته بود، بسیار خسته و مریض حال وارد منزل پسرش در تهران شد و گفت: تصمیم دارم 15 روز استراحت كنم.
فرداى آن روز در جماران خدمت امام قدس سره رسید، امام پرسید: شما كى به یزد برمى گردید؟ ایشان گفت: امروز، فردا.
در حیاط منزل، فرزندش گفت: پدرجان! شما گفتید 15 روز مى مانم! فرمود: بنا داشتم 15 روز بمانم، امّا از سؤال امام فهمیدم كه مى گوید برگرد یزد، لذا اطاعت از ولىّ امر مى كنم.

نظارت معنوى امام

رادیو با یكى از آزادگان مصاحبه مى كرد، از او پرسید: شما كى فهمیدى كه آزاد مى شوى؟ گفت: چند ماه قبل.
مجرى پرسید: چند ماه قبل كه خبرى نبود؟!
گفت: چند ماه قبل حضرت امام را در خواب دیدم و از ایشان پرسیدم ما كى آزاد مى شویم؟ امام فرمود: روز شهادت شهید رجائى و باهنر شما در یزد خواهى بود. بعد از بیدار شدن از خواب فهمیدم كه روح حضرت امام به مسائل جامعه اسلامى توجّه دارد و شروع كردم به روز شمارى و منتظر 8 شهریور بودم.