فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

آرزوى برپائى نماز جمعه

پس از شهادت مرحوم مطهرى از جیب لباسش یادداشتى بیرون آوردند كه در آن براى یادآورى خود نوشته بود: هنگامى كه خدمت امام رسیدم مسئله نماز جمعه را مطرح كنم تا این مراسم عبادى سیاسى اجتماعى آغاز شود.
آرى نماز جمعه از آرزوهاى مطهرى بود، آن مرد بزرگ در ثواب نمازهاى جمعه شریك است.

تربت حسینى

عالمى بزرگوار را سراغ دارم كه مهر نمازش را در عمّامه خود جا مى داد، چون احساس مى كرد اگر تربت امام حسین علیه السلام در جیب لباسش باشد ممكن است توهین باشد.
خاك كربلا جایش روى سر انسان است، چون امام حسین روى این خاك پرپر شد.

اطاعت از ولىّ امر

شهید محراب آیت اللَّه صدوقى از جبهه برگشته بود، بسیار خسته و مریض حال وارد منزل پسرش در تهران شد و گفت: تصمیم دارم 15 روز استراحت كنم.
فرداى آن روز در جماران خدمت امام قدس سره رسید، امام پرسید: شما كى به یزد برمى گردید؟ ایشان گفت: امروز، فردا.
در حیاط منزل، فرزندش گفت: پدرجان! شما گفتید 15 روز مى مانم! فرمود: بنا داشتم 15 روز بمانم، امّا از سؤال امام فهمیدم كه مى گوید برگرد یزد، لذا اطاعت از ولىّ امر مى كنم.