فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

زمینه ساز تشیّع ایرانى ها

عشق و علاقه ما به اهل بیت، به خاطر ساعتى مباحثه علاّمه حلّى است. علاّمه حلّى با خدابنده مباحثه كرد و در پایان سلطان محمّد خدابنده گفت: حالا فهمیدم كه راه تشیّع حق است و زمینه گرایش مردم ایران را به تشیّع به وجود آورد.

آرزوى برپائى نماز جمعه

پس از شهادت مرحوم مطهرى از جیب لباسش یادداشتى بیرون آوردند كه در آن براى یادآورى خود نوشته بود: هنگامى كه خدمت امام رسیدم مسئله نماز جمعه را مطرح كنم تا این مراسم عبادى سیاسى اجتماعى آغاز شود.
آرى نماز جمعه از آرزوهاى مطهرى بود، آن مرد بزرگ در ثواب نمازهاى جمعه شریك است.

تربت حسینى

عالمى بزرگوار را سراغ دارم كه مهر نمازش را در عمّامه خود جا مى داد، چون احساس مى كرد اگر تربت امام حسین علیه السلام در جیب لباسش باشد ممكن است توهین باشد.
خاك كربلا جایش روى سر انسان است، چون امام حسین روى این خاك پرپر شد.