فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

امّت عاشق

فردى آمده بود جماران و اصرار داشت كه با حضرت امام ملاقات كند. به او گفتند: باید وقت قبلى داشته باشى، برنامه هاى امام حساب شده است. گفت: من نمى دانستم حالا آمده ام، اجازه بدهید امام را ببینم. هر چه اصرار كرد گفتند نمى شود، پرسید: منزل امام كدام است؟ منزل امام را به او نشان دادند، رو كرد به سمت منزل امام وگفت: السلام علیك یابن رسول اللَّه و رفت.
یكى از عزیزان دفتر حضرت امام مى گفت: چنان این سلام در ما تأثیر گذاشت كه تا مدّتى گیج بودیم.

اثر ورزش

عدّه اى از ورزشكاران به ملاقات حضرت امام آمدند، امام فرمودند: جوانان ورزشكار، آلودگى كمترى دارند.

امام در تركیه

زمانى كه امام خمینى قدس سره در تركیه تبعید بودند، ماموران اطلاعاتى تركیه براى اینكه امام را بترسانند، ایشان را به منطقه اى بردند و گفتند: چهل نفر از علماى تركیه علیه حكومت سخنى گفتند واعدام شدند واینجا به خاك سپرده شدند.
حضرت امام فرمود: عجب!! اى كاش در ایران هم چهل نفر از علما شهید مى شدند تا ما از علماى تركیه عقب نمانیم.