فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

آرزوى بندگى خدا

در شهر مكه خلبانى را دیدم كه در عملیات هاى مختلفى شركت كرده بود. از او پرسیدم: از خدا چه خواستى؟ گفت: از خدا خواستم كه بنده او باشم، محبوب او باشم.

جلد قرآن یا ضریح پیامبر

تنها امام جماعت شیعه كه مسجدالحرام به خود دیده، مرحوم سید شرف الدین صاحب كتاب شریف «المراجعات» است.
وقتى به مكه سفر كرد، پادشاه حجاز مجلسى را ترتیب داد و از علماى اهل تسنن براى مباحثه با ایشان دعوت نمود.
هنگامى كه سید وارد مجلس شد، قرآنى را به شاه هدیه داد، شاه قرآن را گرفت و بوسید.
سید به او گفت: تو مشركى! شاه پرسید چرا؟ سید گفت: براى اینكه شما جلد قرآن را كه از چرم و پوست گاو است بوسیدى، پس شما گاوپرستى! شاه گفت: منظور من محتواى قرآن بود و قصد دیگرى نداشتم. سید فرمود: پس چرا ما را به خاطر بوسیدن ضریح پیامبر مشرك مى دانید؟

آرامش قبل از عملیات

یكى از زیبایى هاى جنگ آرامشى بود كه رزمندگان در شب عملیات داشتند. چند ساعت قبل از عملیات گویا براى حجله عروس آماده مى شوند وبه ریش كل دنیا مى خندیدند، نقل و نبات تقسیم مى كردند و شوخى مى كردند.
آرى این آرامش در هیچ یك از دانشكده هاى روانشناسى پیدا نمى شود.